Telefonní seznam

 

Jméno

Funkce

Kontakt

Bittnarová Marcelapodatelna, sekretariát,
Czech Point, životní prostředí
Tel: 482 322 211, 734 446 734
marcela.bittnarova@mestohejnice.cz
Demčák Jaroslav starosta

Tel: 482 322 212, 777 682 274

jaroslav.demcak@mestohejnice.cz

Drechslerová Pavla, DiS. stavební úřad Tel: 482 322 395
pavla.drechslerova@mestohejnice.cz 
Hradilová Lenkamzdová účetní
Tel: 483 034 571
lenka.hradilova@mestohejnice.cz
Humpoláková Saša pokladna

Tel: 483 034 508

sasa.humpolakova@mestohejnice.cz

Jarolím Ivan zástupce mistra střediska služeb Tel: 725 547 663

ivan.jarolim@mestohejnice.cz 

Jirounková Hana vedoucí finančního odboru, účetní

Tel: 483 034 572

hana.jirounkova@mestohejnice.cz

Kopecký Karel, Mgr. tajemník

Tel: 482 322 215

karel.kopecky@mestohejnice.cz

Koprnická Veronika referentka kultury a cestovního ruchu Tel: 487 955 067, 730 173 912
veronika.koprnicka@mestohejnice.cz 
Podhorová Lucie, Ing., MSc. místostarostkaTel: 483 034 506, 739 678 566

lucie.podhorova@mestohejnice.cz

Pohnanová Hana vedoucí správního odboru, matrika

Tel: 483 034 436, 734 159 143

hana.pohnanova@mestohejnice.cz

Porubský Milan, DiS.sociální věci, přestupkyTel:  483 034 435
milan.porubsky@mestohejnice.cz
Šárková Hanastavební úřadTel: 483 034 491
hana.sarkova@mestohejnice.cz
Štícha Jiřímistr střediska služebTel: 482 322 106, 733 532 449
jiri.sticha@mestohejnice.cz
Štromová Petra, Ing.  referent majetkové správy a SBH

Tel: 483 034 492, 725 547 660

petra.stromova@mestohejnice.cz

Zoreníková Lenka účetní

Tel: 483 034 010

lenka.zorenikova@mestohejnice.cz

   
Budka StanislavHejnický zpravodaj - šéfredaktor zpravodaj@mestohejnice.cz 
Soudilová Regina kronikářka města kronika@mestohejnice.cz