1. jednání

USNESENÍ
z  1. jednání rady města Hejnice, konaného dne 9. ledna 2012 v 16.00 hodin
v kanceláři starosty města

Rada  města :

1/2012  PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:271, 128, 179, 208, 210, 212, 232, 242, 243, 260, 261, 262, 269, 270, 275, 276, 277, 278, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290/2011. Prodlužuje termín usn.č.: 140, 146/2011 do 23. 1. 2012. Ruší usn.č.: 274/2011. Ponechává ve sledování usn.č.: 197, 213/2010.

2/2012  PROJEDNALA a  schválila plán práce RM a ZM na rok 2012.

3/2012  PROJEDNALA žádost, týkající se přidělení bytu v čp. 598 a žádost zamítla s tím, že uvedený byt není volný. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 23. 1. 2012

4/2012  PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v čp. 531, č. bytu 18, Hejnice, Sídliště. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 23. 1. 2012

5/2012  PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 300, č. bytu 1, Hejnice, Jizerská ulice.
Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 23. 1. 2012

6/2012  PROJEDNALA žádost, týkající se prodloužení nájemní smlouvy prostor gynekologické ordinace na dobu určitou do 31. 1. 2014 a žádost schválila za obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 23. 1. 2012

7/2012  ROZHODLA o ukončení nájmu pozemku – zahrádky p.č. 573/7 v k.ú Hejnice o výměře 260 m2 dohodou k 31. 1. 2012. Ukládá tajemníkovi pronajímatele informovat. Termín: 23. 1. 2012

8/2012  PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu pozemku – zahrádky p.č. 573/7 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 260 m2 a žádost schválila za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.  Termín: 23. 1. 2012

9/2012  PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení pozemku p.č. 168/22 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 72 m2 a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: zveřejnění 23.1.2012; předložení 22.2.2012

10/2012  PROJEDNALA a schválila žádost, týkající se pronájmu veřejného prostranství při Hejnických slavnostech v roce 2012. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 23. 1. 2012