Parkování

K odstavení automobilů v průběhu slavností můžete využívat volné parkovací plochy v prostorách Hejnic. Centrální parkoviště budou opět zřízena na několika místech. Některé parkovací plochy jsou ve vlastnictví soukromých osob, tam se podmínky proti tomuto můžou lišit. Městské parkoviště poznáte podle řádného označení dopravní značkou "Parkoviště".

Na všechna parkoviště budou návštěvníci navigováni pomocí dopravních značek se symbolem Parkoviště.

Dodržujte zákazy zastavení v místech, kde budou po dobu oslav přenosné dopravní značky. Vystavujete se jinak možnosti odtahu vašeho automobilu z důvodu omezení dopravy. Hlavně se jedná o objízdnou trasu přes ulici Nádražní (kolem měst. úřadu a vlakového nádraží) a ulici Lázeňskou - kopec od přejezdu směrem na L. Libverdu.

V přilehlé mapce se můžete zorientovat, kde se dá v Hejnicích parkovat.

mapa arealu 2018

parkoviště  Hejnické slavnosti na Facebooku