Hejnická pětka získala přes noc věžní tvrz

Fotografie z řádění větrné vichřice

Jako hradní věž nyní působí pohled na střechu bytového domu čp. 5 pod kinem. Část stavby totiž přišla o střechu. Byl pátek 00,45 hodin, když se ozvala obrovská rána a před hasičskou zbrojnicí zůstala ležet na silnici kompletní střecha. Zastřešení chodbové části totiž nevydrželo silný poryv větru, který sužoval celé město a s hlomozem se vzneslo a přes hranu střechy se zřítilo dolů. Cestou zničilo část zastřešení druhé etapy „pětky“, dole srovnalo se zemí plot pana Melichara a elektrický rozvaděč. Hasiči přišli o svoji sirénu, která se vydala na výlet spolu se střechou.

Je jen obrovské štěstí, že v inkriminovanou chvíli nebyl dole na silnici žádný člověk nebo automobil. Ihned v noci došlo po dohodě s Policií ČR a zasahujícími Hasiči k zabezpečení prostoru uzavřením nebezpečných úseků. Další odklízecí a zabezpečovací práce pokračovaly až po rozednění, kdy se vítr utišil a bylo bezpečné se na střeše a pod střechou vůbec pohybovat.