7. jednání

USNESENÍ

ze 7. jednání rady města Hejnice, konaného dne 12. 4. 2010 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

65/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 59, 61, 62, 63, 64/2010. Prodlužuje termín usn.č. 183/2009 do 30. 6. 2010.

66/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o investičních akcích města.

67/2010 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu části pozemku p.č.937/96 o výměře 125 m2 (zelený pás mezi stavebními parcelami) ve vlastnictví města a se žádostí souhlasí. Cena pronájmu je stanovena na 1,- Kč/m2 a rok. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 26. 4. 2010

68/2010 PROJEDNALA žádost o zapůjčení pěti sad stolů na den 15. května 2010 za cenu 400,- Kč bez DPH. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 26. 4. 2010