Občanský průkaz

Občanský průkaz je doklad, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a dovršil-li věku 15 let. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena.

Podmínky a postup řešení

Občanský průkaz je nyní vydáván pouze na MěÚ Frýdlant. 

Všechny další informace ohledně průkazů jsou na této webové stránce.