Agentura regionálního rozvoje zve na seminář

Enterprise Europe Network Liberec při ARR - Agentuře regionálního rozvoje, spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář, který je pořádán díky příležitosti otevření II. Výzvy k příjmu žádostí o dotace z Operačního programu průmysl a inovace (OPPI) - Programu ROZVOJ.

Tato výzva do programu ROZVOJ naplňuje cíl podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti malých a středních podniků v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu pracovních míst. Projekt musí být realizován pouze v podporovaných regionech, jedním z nichž je v Libereckém kraji oblast Frýdlantska.

Podporovanými aktivitami jsou:

Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry, či realizace projektů zvyšujících efektivnost procesů.

Další informace