22. jednání

USNESENÍ

z 22. jednání rady města Hejnice, konaného dne 15. 12. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

290/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 273, 274, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288/2008.

Rada města přiděluje byty v objektu čp. 5, Jizerská ulice, Hejnice:

291/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK č. 36 p. Milanu Svobodovi. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

292/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK č. 37 rodině Slámových. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

293/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK č. 38 p. Zlatuši Zimové. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

294/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK č. 39 p. Petře Hofmanové. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

295/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK č. 40 p. Kateřině Macháčkové a p. Janu Pasekovi. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

296/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3 + KK č. 41 rodině Hilleových. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

297/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK č. 42 p. Janě Kupcové a p. Radku Votrubcovi. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

298/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3 + KK č. 43 rodině Zavřelových. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

299/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK č. 44 p. Janě Sochorové ap. Tomáši Cifrovi. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

300/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK č. 45 p. Janě Ginčové a sl. Monice Ginčové. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

301/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3 + KK č. 46 rodině Soudilových. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

302/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK č. 47 p. Heleně Havlové. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

303/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3 + KK č. 48 rodině Jožákových. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

304/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK č. 49 sl.Veronice Hudské a p. Milanu Trnkovi. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

305/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK č. 50 p. Martině Vachelové a p. Kamilu Janíkovi. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

306/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v čp. 531/3 p. Vendule Sochorové. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

307/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 617 p. Ludmile Krejčíkové. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

308/2008 PROJEDNALA a schvaluje knihovní řád městské knihovny v Hejnicích včetně přílohy s platností od 1. ledna 2009. Ukládá knihovnici nový knihovní řád zveřejnit. Termín: 23.12.2008

309/2008 PROJEDNALA žádost p. Gurinové o přidělení bytu v DPS a konstatuje, že byt byl přidělen jinému žadateli. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku.Termín: 23.12.2008

310/2008 PROJEDNALA a bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Hejnice.

311/2008 PROJEDNALA nabídky zájemců o pronájem autokempu a rozhodla pronajmout autokemp p. Miroslavu Eliášovi, Chroustov čp. 80, jehož nabídka nejlépe vyhověla zadaným kriteriím. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 23.12.2008