Knihovna nabízí nepotřebné knihy

Seznam knih, které jsou nabízeny k odprodeji
Zde je seznam knih, které nabízí hejnická knihovna za zůstatkovou cenu 5 Kč/kus.