Čištění koryt potoků

Reportáž z čištění koryta potoka Velký Štolpich.

Občanské sdružení "Ferdinandov 3000" oznamuje, že dokončilo pro rok 2008 čištění řečišť potoků, protékajících obcí Ferdinandov. Potoky Malý i Velký Štolpich byly od místa, kde vytékají z lesa, až po svůj soutok u rybníka nedaleko Huberta, členy sdružení i dobrovolných pomocníků zbaveny všech igelitů, plastů, starých koberců, kovových předmětů, pneumatik a dalšího odpadu, který nemá v čisté vodě horských potoků co pohledávat. Nejproblematičtější byly některé úseky zejména Velkého Štolpichu a to pro svou špatnou přístupnost a velké množství nejrůznějšího a těžkého odpadu.

Členové sdružení předběžně zmapovali též několik starých nepovolených skládek na březích potoků, které pro jejich rozsáhlost nebylo možné zcela vyčistit. Občanské sdružení "Ferdinandov 3000" plánuje, že by se - za pomoci členů sdružení, dobrovolníků a ve spolupráci se Službami města Hejnice - zlikvidovaly v roce 2009.

Kateřina Krejčí
místopředsedkyně sdružení