jednání 1. prosince

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

ze zasedání Rady města Hejnice konaného 1. prosince 2021 v 9.00 hodin v kanceláři starosty městaRada města:

 

272/2021

PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu č. 1200400004 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 týkající se akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hejnice - 2. etapa“. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu se SFŽP. 

 

 

Jaroslav Demčák              -                  starosta

Petr Zoreník                     -                  místostarosta