Poustevníkův kámen a lesní divadlo

Vyhlídka Poustevníkův kámen 

Místo k oddechu a příjemným lesním procházkám poskytuje výrazná dvojkupa Na Chatkách, jíž prochází hranice katastru Hejnic a Raspenavy. Na západní bezejmenné kupě býval v provozu lom, v němž se zpracovával žulový kámen na sloupy oborních plotů. Východní vrch získal po válce pojmenování Na Chatkách (pův. Niederbauersberg, Kopec dolního sedláka), neboť zde byla dříve provozována chatka s občerstvením (Berghütte), lidově se mu také říká Triangl podle zaniklé měřičské věže. Na vrcholu kupy (465 m n. m.), kam nás po 1 km přivede zeleně značená cesta, se nachází skalní vyhlídka Poustevníkův kámen opatřená dřevěným křížem. Název pochází podle mnicha, který zde kdysi přebýval. Skalisko nabízí výhled na poutní město Hejnice a jedinečné panorama Jizerských hor s věncem výrazných vrcholů. Příměstská lokalita zůstala po odsunu německého obyvatelstva desetiletí opuštěná a zanedbaná. V roce 2015 členové spolku „Ferdinandov sobě“ (Jiří Růžička, Jitka Rubešová, Jiří Fajak ad.) skalisko zpřístupnili kovovým žebříkem a vyhlídkovou plošinu osadili zábradlím. Během let 2017–8 státní podnik Lesy ČR společně s městem Hejnice provedly zásadní rekonstrukci a 5. května 2018 proběhlo slavnostní znovuotevření. 

Lesní divadlo 

V letech 1913–4 vybudoval Na Chatkách hejnický „Spolek pro pozdvižení cizineckého ruchu“ lesní divadlo. Sugestivnost scenérie umocňovaly i skalní bloky na pozadí zvýšeného přírodního jeviště. První představení provedla kočovná divadelní společnost Julia Hubera 7. června 1914, hru Loupežníci z Maria Ulmu (Síla víry) zhlédlo 1 000 diváků. Po roce 1945 již nebyla přírodní scéna obnovena, lavičky a kovové části zmizely, hlediště zarůstalo náletovými dřevinami. V roce 2014 spolek „Ferdinandov sobě“ uskutečnil základní obnovu. V rámci oslav 100. výročí povýšení Hejnic na město se 17. května 2017 konalo znovuotevření lesního divadla vystoupením divadelního spolku Žandov s veselohrou Václava K. Klicpery Potopa světa.

Zdroj: Pavel D. Vinklát, Miroslav Jech