Cvičení rodičů s dětmi

V letošním roce jsme ukončili 15. ročník cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí v Hejnicích. Do těchto hodin docházejí nejen děti z našich mateřských škol,ale i děti z ostatních přilehlých obcí.

Cvičíme každou středu dvě hodiny v malé tělocvičně ZŠ. Smyslem cvičení je co nejdříve zapojit děti ke sportu. Skladba hodin je velice pestrá a zajímavá. Nabízí dětem plné sportovní vyžití a seberealizaci. Za pomoci maminek dochází k prvním samostatným sportovním krůčkům.
U starších dětí je toto cvičení dobrou přípravou pro školu, pro povinnost a vytváření kladných charakterových vlastností, které jsou potřeba pro sportovní hru a pro život vůbec.
Celý rok dětem zpříjemníme i celoroční soutěží, maškarním, cvičením v přírodě a malým výletem.

cvičení cvičení 2

Tím to zveme na 16.ročník,který začíná v říjnu.

S pozdravem Bohunka Melicharová a Ála Kusá