Rozpočtový výhled 2024 - 25

Rozpočtový výhled města Hejnice na roky 2024 a 2025

v Kč

TEXT Skutečnost 2021 Oček. skut. 2022 Rozpočet 2023 Výhled 2024 Výhled 2025
Daňové příjmy 51 477 700,79 54 385 000,00 57 390 000,00 56 242 000,00 59 055 000,00
Nedaňové příjmy 27 712 195,93 32 138 000,00 34 300 000,00 36 015 000,00 37 095 000,00
Kapitálové příjmy 465 200,00 300 000,00 150 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00
           
Vlastní příjmy celkem 79 655 096,72 86 823 000,00 91 840 000,00 93 257 000,00 100 150 000,00
           
Dotace (po konsol.) 7 980 178,64 17 170 626,43 6 685 400,00 6 000 000,00 46 000 000,00
           
PŘÍJMY CELKEM 87 635 275,36 103 993 626,43 98 525 400,00 99 257 000,00 146 150 000,00
           
Běžné provozní výdaje 54 868 333,84 66 492 475,50 69 891 000,00 77 265 000,00 81 128 000,00
Neinvestiční akce města 4 924 018,14 13 990 000,00 16 925 000,00 13 600 000,00 14 000 000,00
Kapitálové výdaje 19 432 315,03 34 138 000,00 27 120 000,00 25 653 000,00 85 000 000,00
           
VÝDAJE CELKEM 79 224 667,01 114 620 475,50 113 936 000,00 116 518 000,00 180 128 000,00
           
Saldo příjmů a výdajů 8 410 608,35 -10 626 849,07 -15 410 600,00 -17 261 000,00 -33 978 000,00
           
FINANCOVÁNÍ -8 410 608,35 10 626 849,07 15 410 600,00 17 261 000,00 33 978 000,00
           
Uhrazené splátky dlouhodobých závazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé pohledávky 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Použití prostředků min. let.  8 410 608,35 10 626 849,07 15 410 600,00 17 261 000,00 33 978 000,00
 
V roce 2024 i v roce 2025 je předpoklad prodeje stavebních parcel vlivem schváleného územního plánu.
V roce 2024 je plánována revitalizace starého sídliště.
V roce 2024 je předpoklad rekonstrukce vily E. Simona a realizace bytového domu se sociálním bydlením, předpokládá se získání dotace.
 
 Hejnice 14. 12. 2022
 Vypracovala: Jirounková Hana

Rozpočtový výhled v .xls