jednání RM 30. prosince

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze zasedání Rady města Hejnice konaného dne 30.12.2019 v 08.15 hodin v kanceláři starosty města.

321/2019

RM PROJEDNALA A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 7/2019 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 103.354.739,35 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 99.596.178,94 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 3.758.560,41 Kč bude použit k financování akcí města v příštích letech.

 

 

Jaroslav Demčák - starosta 
Petr Zoreník - místostarosta