Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
MUHEJ-977/2023/KK 27.3.2023 - 10.5.2023 Oznámení místa a termínu veřejného projednání spojeného s výkladem k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Mníšek jiný úřad Veřejná vyhláška
27.3.2023 - 17.4.2023 Oznámení o konání ankety - Hlasování o návrhu zařazeného do Participativní části rozpočtu Městský úřad Hejnice Oznámení
24.3.2023 - do odvolání DSO Mikroregion Frýdlantsko - Návrh rozpočtu na rok 2023 jiný úřad Oznámení
23.3.2023 - 10.4.2023 Záměr města - směna pozemků Město Hejnice Oznámení
23.3.2023 - 10.4.2023 Záměr města - pronájem nebytových prostor Město Hejnice Oznámení
MUHEJ-900/2023/KK 20.3.2023 - 4.4.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Frýdlant Veřejná vyhláška
MUHEJ-916/2023/Bi 20.3.2023 - 29.3.2023 Informace o zahájení řízení ve věci Žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Městský úřad Hejnice Oznámení
MUHEJ-890/2023/KK 17.3.2023 - 6.4.2023 Zahájení zjišťovacího řízení SEA - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje Oznámení
MUHEJ-854/2023/KK 15.3.2023 - 5.4.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060884927 Městský úřad Hejnice Oznámení
MUHEJ-860/2023/Bi 15.3.2023 - 1.4.2023 Stanovisko SEA - návrh koncepce Celková aktualizace PRVK LK Krajský úřad Libereckého kraje Oznámení
MUHEJ-786/2023/Bi 7.3.2023 - 26.4.2023 Veřejná vyhláška o veř. projednání Aktualizace ZÚR LK č. 2 Krajský úřad Libereckého kraje Veřejná vyhláška
MUHEJ-1523/2022/KK 14.2.2023 - do odvolání Dobrovolný svazek obcí MIKROREGION FRÝDLANTSKO - informace jiný úřad Oznámení
MUHEJ-514/2023/KK 10.2.2023 - 17.5.2023 Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb pro rok 2023 jiný úřad Oznámení
MUHEJ-488/2023 9.2.2023 - 31.12.2024 Revize údajů v KN - oznámení jiný úřad -----
15.12.2022 - do odvolání Schválený rozpočet na rok 2023 + střednědobý rozpočtový výhled 2024 - 2025 Město Hejnice Oznámení
10.11.2022 - do odvolání ZŠ a MŠ Hejnice - rozpočet na rok 2023 + výhled na období 2024 - 2025 Město Hejnice Oznámení
MUHEJ-2600/2022/KK 5.9.2022 - do odvolání Aktualizace dat NIV k 1.8.2022 - Hejnice jiný úřad -----
MUHEJ-1839/2022/Bi 1.7.2022 - 30.6.2025 Dotační program na Podporu sítě sociálních služeb na Frýdlantsku - Smlouvy jiný úřad Oznámení
6.6.2022 - do odvolání Svazek obcí SMRK - informace jiný úřad Oznámení
MUHEJ-807/2022 23.3.2022 - do odvolání Rozhodnutí o prominutí místního poplatku Městský úřad Hejnice Oznámení
26.7.2021 - 26.7.2024 Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu 2021 jiný úřad Oznámení
13.3.2017 - do odvolání informace o zveřejněných dokumentech v souladu se zák. č. 23/2017 a zák.č. 24/2017 Městský úřad Hejnice Oznámení