zasedání RM dne 27.12.2018


- Město Hejnice –

U S N E S E N Í

ze zasedání Rady města Hejnice konaného dne 27.12.2018 v 10.00 hodin v kanceláři starosty města.

 


304/2018

RM PROJEDNALA A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 9/2018 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 80.118.450,02 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 68.684.108,80 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 11.434.341,22 Kč bude použit k financování akcí města v příštích letech.

 

  Jaroslav Demčák - starosta

 Petr Zoreník - místostarosta