jednání dne 10. dubna

- Město Hejnice –

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 10. dubna 2017 v 17.30 hod. v budově MěÚ Hejnice27/ 2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE účast města Hejnice ve výběrovém řízení o budovu České spořitelny a.s. v Hejnicích. Ukládá starostovi zajistit účast ve výběrovém řízení a ve věci dále jednat.

28/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č.3/2017 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 64.440.100,00 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 64.760.221,55 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 320.121,55 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu.

Jaroslav Demčák, starosta

Jiří Horák, místostarosta