3. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 3. jednání rady města Hejnice konaného dne 06.02.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.25/2017 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 241/2016,    14, 15/2017

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 5, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22/2017

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší ze sledování usnesení č.: 23, 24/2017

26/2017 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2016 a ukládá starostovi předložit zprávu ZM  ke schválení. Termín: 01.03.2017

27/2017 RM PROJEDNALA žádost na koupi části pozemku p. č. 936/3 v k. ú. Hejnice a žádost zamítla. Uvedený pozemek nabízí k pronájmu. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 20.02.2017

28/2017 RM PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu kina 17. března 2017 pro školní představení. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 20.02.2017

29/2017 RM PROJEDNALA žádost Svazu Němců v regionech Liberec-Lužice-Severní Čechy, z.s. místní organizace „Na Horní Smědé“, týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci dopravy pro účastníky „Zimního setkání na Bártlovce“ v Bílém Potoce a rozhodla se žádost podpořit částkou 1.500 Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 20.02.2017

30/2017 RM PROJEDNALA podnět ve věci sousedského sporu týkající se štěkotu psů v domě čp. 601. Jelikož je věc v jednání přestupkové komise, rozhodla o vyčkání na rozhodnutí tohoto orgánu. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 20.02.2017

31/2017 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 20.02.2017

32/2017 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, v čp. 532, Sídliště Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 20.02.2017

33/2017 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 20.02.2017

Jaroslav Demčák  - starosta

Jiří Horák -  místostarosta