jednání RM dne 28.12.

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z mimořádného jednání Rady města Hejnice konaného dne 28. 12. 2016 v 9.00 hodin v kanceláři starosty města.288/2016

RM PROJEDNALAa schválila rozpočtové opatření č. 9/2016 dle přílohy číslo 1 tabulky týkající se úprav rozpočtu závazných ukazatelů rozpočtu města ke dni 31. 12. 2016.

289/2016

PROJEDNALAa schválila odpisový plán Města Hejnice na rok 2017 včetně odpisového plánu ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace, Hejnice.

Jaroslav Demčák  - starosta

Jiří Horák - místostarosta