Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Aktuality

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

08.03.2023 |

V úterý 4. dubna proběhne zápis do 1. tříd základního vzdělávání. 

 
APRÍLOVÁ ZÁBAVA 2023

APRÍLOVÁ ZÁBAVA 2023

07.03.2023 |

Po dlouhé covidové pauze se vrací zpět tradiční hejnická akce - APRÍLOVÁ ZÁBAVA. Letošním tématem je černobílá a proto jsou vítány veškeré oblečky této kombinace. Prodej vstupenek probíhá od 8. března na Městském úřadě u Kristýny Zíkové, tel: 730 173 912, email: kristyna.zikova@mestohejnice.cz. Cena vstupenky je 150 Kč. 

 
VÝLET S KLUBEM DŮCHODCŮ

VÝLET S KLUBEM DŮCHODCŮ

06.03.2023 |

Klub důchodců pořádá ve středu 15. března výlet za rozkvetlými bledulemi do Předlánc. Sraz účastníků na vlakovém nádraží v 9,25 hod.

 
Odpady v Hejnicích v roce 2022

Odpady v Hejnicích v roce 2022

02.03.2023 |

V rámci nového nařízení Vás budeme minimálně jednou ročně informovat o řešení a výsledcích odpadového hospodářství města Hejnice. Tentokrát to bude za rok 2022 a zveřejnění musí umožňovat dálkový přístup. Proto bude tento článek umístěn na webových stránkách města a také v Hejnickém zpravodaji. V Hejnicích je možné nakládat s odpady podobně jako ve zbytku frýdlantského výběžku, který obsluhuje svozová firma FCC. Naši občané mohou využít k zákonné likvidaci odpadů, která spočívá ve vytřídění využitelných složek systém města, který Hejnice nabízí.

Pro občany to znamená, že po městě najdou rozmístěno 31 stanovišť separovaného odpadu, které většinou obsahují všechny 4 základní nádoby na třídění – žlutá na PET, oranžová na plasty a TETRAPACK, modrá na papír a zelená na sklo. Některá místa jsou dále vybavena modrým plechovým velikým kontejnerem na nepotřebný textil, červeným plechovým velikým kontejnerem na použité elektro a baterie, žlutými uzamykatelnými nádobami na tuky a oleje z kuchyní, hnědými označenými na bioodpad.

Tyto nádoby jsou v různém objemu od 240 l do 1100 l. Přesný seznam a umístění jednotlivých separačních hnízd po Hejnicích a Ferdinandově můžete nalézt na webu města - https://www.mestohejnice.cz/filemanager/files/1820078.pdf

Ostatní odpady, které nejdou vytřídit lze odložit do popelnic na komunální odpad, které jsou umístěné u jednotlivých RD či bytových domů. Stejně tak lze v menší míře využít odpadkové koše rozmístěné po městě.

Po městě také probíhá mobilní svoz bioodpadu, kdy je po celý týden rozmístěno na různá místa a v různé dny kolem 5 ks velkých kontejnerů na bioodpad. Likvidace obsahu kontejnerů probíhá uložením na komunitní kompostárnu v Hejnicích. Umístění a termín je uveden na webu města. Pravidelný svoz probíhá v období duben až listopad. Mimo tyto měsíce jsou po městě na stálých stanovištích umístěny 2 ks kontejnerů na bioodpad. Dále pak došlo v minulých letech k rozdělení asi 300 ks domácích kompostérů pro zájemce. Po městě je rozmístěno 596 ks kontejnerů na směsný komunální odpad, 33 ks kontejnerů na papír, 41 ks kontejnerů na směsný plast a TETRAPACK, 32 ks kontejnerů na PET, 32 ks kontejnerů na sklo, 3 ks kontejnerů na bioodpad, 3 ks kontejnerů na oleje a tuky, 4 ks kontejnerů na textil a 2 ks kontejnerů na elektro. Podle zákona je ve městě realizován 2x ročně mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Ten se zpravidla koná na jaře a na podzim, kde na 12 stanovištích je možno odložit v uvedený den a čas některý z jmenovaných odpadů.

K odložení velkoobjemových odpadů lze také využít sběrné místo na bývalé skládce u hřbitova v provozní době. Tam je také místo zpětného odběru pneumatik a autobaterií. Vše toto je pro občany Hejnic a majitele rekreačních objektů zdarma. 

Použité oleje a tuky a také elektrozařízení lze v provozní době odevzdat také ve Středisku služeb. Oleje a tuky buď v nevratné uzavíratelné nádobě nebo na místě přelít z vratné nádoby do velkého sudu.

Kovové odpady lze odevzdat na provozovně Sběrny druhotných surovin v areálu vedle vlakového nádraží, která tyto suroviny vykupuje a je smluvně zapojena do systému. Vytříděné složky odpadů jsou předávány pověřené svozové firmě a smluvním partnerům podle jednotlivých komodit na další využití a likvidaci. Zbylý směsný komunální odpad likviduje svozová firma částečně ve spalovně v Liberci a částečně uložením ve skládce komunálních odpadů. Obecně lze zvolit i jinou metodu snižující množství odpadů než je pouhé třídění a tím je uvědomělé chování při nakupování a pořizování věcí. Například se může jednat o používání místo plastových sáčků opakovaně použitelné látkové, opakovaně použitelné obaly na drogerii, využívání vratných obalů apod.) což je tedy možnost nevytvářet odpady vůbec. Dále pak například domácí kompostování, opětovné použití výrobků (oděvy, elektro apod.).

V rámci roku 2022 se v Hejnicích nashromáždilo a vytřídilo toto množství odpadů:
Železné odpady 588,0 t, Papír 49,3 t, Sklo 34,7 t, Textil 8,2 t, Jedlý tuk a oleje 0,6 t, Barvy, lepidla 1,5 t,  Dřevo 4,4 t, Plasty 26,4 t, Směsný komunální odpad 671,7 t, Olověné akumulátory 1,6 t, Stavební suť 115,5 t, Barevné kovy 8,9 t, Kyseliny 0,02 t, Bioodpad 576,0 t.

Náklady města na likvidaci odpadů v roce 2021 byly v celkové výši 3 887 171,- Kč. V rámci odměny za vytříděné složky odpadů jsme od společnosti Eko-Kom získali 419 794,- Kč.
Poplatky od občanů a majitelů rekreačních objektů činily v roce 2021 celkem 2 039 453,- Kč.  
Za rok 2022 dluhy na poplatcích za odpady činily celkem 122 330,- Kč.

 
Program kina Hejnice na měsíc březen

Program kina Hejnice na měsíc březen

01.03.2023 |

Představujeme Vám program kina Hejnice na měsíc březen.

Připomínáme, že vstupenky na jednotlivá představení lze zakoupit nebo rezervovat na webových stránkách kina Hejnice www.kino.mestohejnice.cz

 
Cestovatelská přednáška

Cestovatelská přednáška

28.02.2023 |

Zveme Vás v pátek 24. března od 18 hodin do městského kina v Hejnicích na cestovatelskou přednášku s tématem GUATEMALA A KOLUMBIE.
Cestovatelská přednáška z dílny fotografa a dobrodruha Pavla Svobody. Dvě výpravy za krásami Střední a Jižní Ameriky. Guatemala je svůdná exotická indiánka, nespoutaný horský živel. Čekají nás výstupy na nejvyšší sopky Střední Ameriky, lávu chrlící vulkán Fuego, živelná tržiště i mayské pyramidy. Atraktivní, svěže zelená Kolumbie se v posledních letech stává novou cestovatelskou destinací na mapě Jižní Ameriky. Andské dobrodružství s příchutí silné kávy, veselých lidí a atraktivních záběrů z dronu. Dlouhé treky, koloniální městečka i pobřeží Karibiku. Latinskoamerická delikatesa.

Vstupné 100,- Kč
Vstupenky lze zakoupit na pokladně kina nebo na www.kino.mestohejnice.cz

 
Ve středu zasedá zastupitelstvo města

Ve středu zasedá zastupitelstvo města

28.02.2023 |

Tuto středu od 18 hodin se koná v zasedací místnosti městského úřadu 1. letošní jednání zastupitelstva města Hejnice.
Program a materiály najdete pod tímto odkazem.
Na kanále YouTube v profilu "mestohejnice" bude možné sledovat přímý přenos z jednání během středečního podvečera, bez možnosti sledování ze záznamu.

 
Mikroregion vyhlašuje dotační program na podporu sociálních služeb na Frýdlantsku

Mikroregion vyhlašuje dotační program na podporu sociálních služeb na Frýdlantsku

20.02.2023 |

Poskytovatelé sociálních služeb, kteří se zapojují do komunitního plánování na Frýdlantsku, mohou v letošním roce opět žádat o finanční podporu prostřednictvím Dotačního programu na podporu Sítě sociálních služeb na Frýdlantsku.

Kde najít více informací? Podmínky dotačního programu a formulář žádosti pro poskytovatele sociálních služeb jsou zveřejněny na internetových stránkách Mikroregionu Frýdlantsko na https://mikroregion-frydlantsko.webnode.cz/sit-socialnich-sluzeb/.
Kdy je potřeba podat žádost? Žádost o poskytnutí dotace s příslušnými přílohami je zapotřebí podat v termínu od 16. do 30. 3. 2023 na adresu Mikroregionu Frýdlantsko.
V případě potřeby konzultace k žádosti je možné se obrátit na Lenku Stehnovou, lenka.stehnova@masif.cz, koordinátorku plánování sociálních služeb. Informace o dostupných sociálních službách a komunitním plánování najdete na internetových stránkách https://www.frysko.cz/
Věříme, že systém přispěje pro stabilizaci, lepší dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro obyvatele Frýdlantska.
Mgr. Lenka Stehnová, Mikroregion Frýdlantsko

 
UPLAKANÝ NÁVRAT MASOPUSTU

UPLAKANÝ NÁVRAT MASOPUSTU

20.02.2023 |

V sobotu 18. února se po dvou zrušených ročnících vrátil do Hejnic a Ferdinandova Masopust.
Sdružení osadníků Ferdinandova uspořádalo tento tradiční slavnostní den, který si svou novou éru začal psát roku 2008.
Bohužel se letošní ročník nesl v nejhorším počasí za léta zpět, proto se nakonec do průvodu masek a doprovodu zapojilo výrazně menší množství účastníků než bylo minulé ročníky.
Déšť, přeháňky a vítr nám dělal doprovod celou cestou po městě až do cílové stanice na Ferdinandově, kde na masopustní průvod navazovala na sále U Cimpla masopustní veselice.
I tak chceme strašně moc poděkovat za pohoštění průvodu masek s doprovodem všem těm, kteří si vynikající dobroty připravili.
Takže děkujeme rodině Kupcových, Drahových, Sokolových, Jirounkových, Krejčí, Krechtových, Ledvinkových, Podhorovo-Neumannových, Štěpánových a Klášteru Hejnice.
Taktéž veliké poděkování pořadatelkám z Osadníků Ferdinandova kolem Aleny Henclové a týmu hospody U Cimpla. Fotografie z akce najdete v tomto odkaze.

Více
 
Kino Hejnice hlásí rekord v návštěvnosti

Kino Hejnice hlásí rekord v návštěvnosti

17.02.2023 |

Rok 2022 byl pro hejnické kino konečně zase příjemnějším co se týče čísel návštěvnosti. Po letech 2020 a 2021, kdy se část roku nemohlo promítat se tento rok promítalo celý i když počátek ovlivňovaly ještě nějaká covidová opatření, která ovlivňovala diváky.

I tak se ale nakonec návštěvnost našeho kina dostala nad hranici roku 2019, což byl prozatím nejúspěšnější rok v novodobé éře kina po roce 2006. Takže můžeme slavit.
Loňský rok se zastavil na celkové návštěvnosti 8036 diváků, kteří navštívili na 148 představení, což dělá průměrnou návštěvnost 54,30 diváků na představení.
Tu prozatím vedl rok 2019 s návštěvností 54,07 diváků/představení.

Nejhorším měsícem byl leden s návštěvností 38,13 diváků a nejlepším naopak listopad se 70,70 diváků.
Není asi třeba dodávat, že nejúspěšnějším snímkem uváděným v roce 2022 v kině Hejnice byl dokument Jizerské hory, který navštívilo 911 diváků.
Stříbro bere Avatar 2 s 330 diváky a bronz Tajemství staré bambitky 2 s 319 diváky.

Děkujeme moc za Vaši přízeň a těšíme se někdy u dalšího promítání na setkání v kině Hejnice. Kině s nejpohodlnějším sezením v celém Libereckém kraji.

Chcete-li vidět co kino chystá, dejte odběr profilu Kino Hejnice a nebo si dejte mezi oblíbené weby www.kino.mestohejnice.cz

 
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load