Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Naučná stezka Bitva u Jičína 29. června 1866

Naučná stezka Bitva u Jičína 29. června 1866, autor: jan špelda

Český ráj

Jičín, 506 01

E-mail: komitet@1866.cz
Web: www.1866.cz

Naučná stezka 1866 bitva u Jičína je věnována bitvě, která se zde odehrála 29. června 1866.

Délka trasy: 29 km
Začátek trasy : Korunovační kašna, Valdštejnovo náměstí - Jičín
Konec trasy : Lokalita Žabínek u rybníka Kníže

Na svátek sv. Petra a Pavla (29. června) roku 1866 byla mezi Ohavčí a Železnicí svedena krvavá bitva, po jejímž skončení zůstalo na polích okolo Jičína velké množství mrtvých a raněných vojáků. A právě těmto událostem je věnována naučná stezka Bitva u Jičína 29. června 1866. Na Jičínsku se proto nachází desítky pomníků z prusko - rakouské války.

Naučná stezka byla vybudována v roce 2005 Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 ve spolupráci s obcemi Jičín, Železnice, Kbelnice, Dílce, Podůlší, Jinolice, Holín a Valdice. Slavnostní odhalení naučné stezky proběhlo v rámci vzpomínkových slavností konaných u příležitosti 139. výročí prusko-rakouské války roku 1866 11. června 2005 v Jičíně a Železnici.

Naučná stezka provází návštěvníka jičínského bojiště po nejvýznamnějších památkách na bitvu u Jičína 29. června 1866. Na 22 zastávkách s 26 informačními tabulemi se návštěvník seznámí s příčinami, průběhem a následky prusko-rakouské války roku 1866. Jednotlivé zastávky jsou především zaměřeny na události samotné bitvy u Jičína, popisují dění v obcích na jičínském bojišti, seznamují s výzbrojí, výstrojí a taktikou jednotlivých armád. Návštěvník má možnost se také blíže seznámit s významnými osobnostmi války 1866 i s osobnostmi, které pečovali o památky z roku 1866.

Stezku tvoří okruh, který začíná na Valdštejnově náměstí a končí v lokalitě Žabínek u rybníka Kníže v Jičíně. Její trasa měří 29 km a je označena turistickou značkou pro naučnou stezku. Stezka vede po turisticky značených cestách a cyklostezkách nebo po polních stezkách. V obci Kbelnice je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti, protože stezka vede 300 m po silnici I. tř. č. 35.

Po prohrané bitvě u Mnichova Hradiště (28.6.1866) rakouský I. armádní sbor, vedený generálem jízdy Clam-Gallasem, společně s královským saským armádním sborem (korunní princ Albert) a 1. lehkou jezdeckou divizí generálmajora Edelsheima, ustupoval za ranních hodin 29. června 1866 od Sobotky a Libáně k Jičínu. U hradu Kost došlo ke střetu s pruskými oddíly.

Oba spojenecké sbory započaly u Jičína, na linii Ohaveč - Horní Lochov - Prachov - Podůlší - Zámezí - Železnice, budovat obranné postavení, aniž by věděly o rozkazu vrchního velení soustředit všechny rakouské armádní sbory v prostoru Hořice, Miletín a Josefov.

I. pruská armáda zahájila útok na Jičín v odpoledních hodinách, a to v celé síle 3 armádních sborů. V 16 hod. zaútočila 5. pruská divize po turnovské silnici proti postavením 1. lehké jezdecké divize u Dílců. po odražení Prusů zaujala toto obranné postavení saská brigáda plukovníka Boxbergaza účasti koruního prince Alberta. Saská brigáda plukovníka Hausena zaujala postavení u Kbelnice. V tuto dobu, okolo 17. hod. zaútočil předvoj 3. pruské divize, postupující od Sobotky, na postavení brigády generálmajora Abeleho (pěší pluk polních myslivců č. 22) od III. armádního sboru. Prusové obešli rakouské postavení zprava a u Ohavče zaútočili na brigádu generálmajora Ringelsheima.

Okolo 18. hodiny nastal frontální útok pruského II. armádního sboru. Do těžkých bojů se dostaly všechny zbývající rakouské brigády: generálmajora Pireta u Železnice, generálmajora Poschachera v Podůlší a na Bradech i generálmajora Leiningena jižně od Podůlší. V 19 hod. obdržel korunní princ Alert opožděný rozkaz se stáhnout. Nastal chaotický ústup rakousko-saské armády přes Jičín k Miletínu a Hořicím. Ve zmatku se do města dostaly pruské jednotky, avšak duchapřítomnost saského velitele brigády plukovníka Hausena zabránila ješě větší katastrofě. Prusové byli z města vytlačeni a Sasové kryli ústup, který pokračoval následujícího dne až do prostoru Hradce Králové a Josefova.

V bitvě u Jičína ztratil rakouský I. a saský armádní sbor celkem 210 důstojníků, 5280 mužů a 222 koní. Prusové měli ztráty 71 důstojníků, 1485 mužů a 56 koní.

Příloha

Fotogalerie

Naučná stezka Bitva u Jičína 29. června 1866, autor: jan špelda

Naučná stezka Bitva u Jičína 29. června 1866

 
Naučná stezka Bitva u Jičína 29. června 1866, autor: jan špelda

Naučná stezka Bitva u Jičína 29. června 1866

 
Naučná stezka Bitva u Jičína 29. června 1866, autor: jan špelda

Naučná stezka Bitva u Jičína 29. června 1866

 
Naučná stezka Bitva u Jičína 29. června 1866, autor: jan špelda

Naučná stezka Bitva u Jičína 29. června 1866

 
Bitva u Jičína, autor: Tolvajová

Bitva u Jičína

 
Ossarium Kbelnice, autor: jan špelda

Ossarium Kbelnice

 
Ossarium Kbelnice, autor: jan špelda

Ossarium Kbelnice

 
 
 
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load