Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Kostel sv. Jakuba Většího, Železný Brod

Kostel sv. Jakuba

Český ráj

Fr. Balatky 132
Železný Brod, 468 22

E-mail: farabrod@volny.cz

Nejranější zmínky o zdejším kostele sv. Jakuba spadají do 14. století. Kostel byl v té době dřevěný. V náročných obdobích válek (třicetiletá válka, vpády Švédů aj.) byl několikrát vypálen, ale následně vždy obnoven a vybudován opět ke shromažďování věřících a slavení liturgie.

Teprve, ale doba po uklidnění pustošících bouří nám přináší zprávy o brodském chrámu – kamenném. Ten byl postaven roku 1649, bez fundace, nesvěcený a filiální k Nábzí. Neměl vlastního faráře ani farní dům.
Až v 18. století, kdy převzal majorát hruborohozeckého panství Albrecht Maxmilián Des Fours, se Brodu dostalo vlastní fary se stálým knězem, čímž přestala filiace z Nábzí.
Za patronátu Albrechtova syna hraběte Karla Josefa Des Fours byl roku 1761 farní kostel z potřeby stále se zvětšující farnosti rozšířen. V rámci těchto prací, které vedl Jan Jiří Volkert, byla přistavena zvonice nad svahem k Jizeře /ze zvonů byl dosud zachován jen nejstarší a největší s latinským nápisem, který hlásá, že "Tento zvon byl ulit ke chvále Boha všemohoucího roku 1497"/. V této době byl také vytesán latinský nápis nad hlavním vchodem: AeDes ConseCrata eXtat aLtIssIMO - posvěcená budova pne se k výšinám.

Nad portálem byl umístěn plastický dvouznak, desfourský s korintským sloupem, náležející stavebníků Karlu Josefu hraběti Des Fours a jeho choti Karolině, rozenné Coloně z Velsu. Stejnému hraběti vděčíme i za výstavbu kostelíka na Poušti a další kostely na jeho panství.

Vnitřek kostela je zdoben nástropní malbou v presbytáři znázorňující svatou rodinu v člunu na moři. Malba v kostelní lodi s tématem stětí sv. Jakuba dle originálu význačného malíře J. Fuhricha byla bohužel zničena při požáru v kostele r. 1990.

V roce 1932–33 byl zřízen a vysvěcen moderní oltář z červeného sliveneckého mramoru a skla, zdobený kozákovskými ušlechtilými kameny. Součástí oltáře jsou obrazy českých světců sv. Vojtěcha, sv. Zdislavy, sv. Anežky a sv. Prokopa. Oltář navrhl arch. K. Klenka a práci provedli profesoři a žáci místní sklářské školy. Nad svatostánkem dominuje zlacená socha patrona kostela sv. Jakuba od akademického sochaře D. Pešana.

V boční oratoři je od r. 2001 vybudována pravoslavná kaple sv. Jana Křtitele a Ivana českého. Po pravé straně lodi je umístěn oltář sv. Anny. Postranní sochy představují sv. Josefa a sv. Jáchyma. Obraz na oltáři znázorňuje sv. rodiče Panny Marie, která se učí číst. Na protější straně je umístěn oltář sv. Josefa, zdobený sochami sv. Prokopa a sv. Jana Nepomuckého. Na oltářním obraze je sv. Josef pěstoun, jehož kompozice byla přejata z Brandlova obrazu sv. Josefa. Oba oltáře byly shodně komponovány a opraveny r. 1874.
Při požáru kostela 13.ledna 1990, byl zcela zničen barokní oltář umístěný v rohu lodi, komponován k ústřední zasklené skříni. V ní byla umístěna gotická milostná socha Piety /sedící Matky Boží se zmučeným Kristem na klíně/. Pieta z 15. století byla nejstarší a nejcennější brodskou uměleckou památkou. V současné době je na jejím místě její sádrová kopie. Kazatelna v severním rohu lodi, která má přístup ze sakristie, byla pořízena roku 1781. Před ní je umístěna cínová křtitelnice z roku 1761.

Pozdější jsou obrazy křížové cesty o nichž v inventáři roku 1777 není ještě zmínka, avšak roku 1828 jsou označeny za dosud nové.
Farní kostel byl povýšen na děkanský kardinálem ThDr. Štěpánem Trochtou, biskupem litoměřickým v roce 1970.

Za kostelem stojí zděná osmiboká kostnice. Nad vchodem visí plastický dvouznak, obdobný onomu nad hlavním chrámovým portálem. Potvrzuje stavební souvislost kostela s kostnicí jež byla zřízena roku 1765.
Jednoposchoďová farní budova byla postavena – jako snad první zděný dům v městečku – roku 1723, péčí hraběte Albrechta Des Fours.

Pod kostelem je hrobka stavebníků kostela, Karla Josefa Des Fours, pohřbeného zde r. 1775 a jeho manželky Karoliny Colony z Velsu r. 1768. Z kostelního návrší vede dolů na Malé náměstí nově upravené schodiště, které je zdobené pozdně barokními sochami – sv. Jan Nepomucký, Immaculata  Panna Marie Neposkvrněného početí a sv. Anna s Pannou Marií.
Za kostelem nedaleko sakristie je umístěn tesaný pískovcový smírčí kříž.

Příloha

Služby a vybavení: bezbariérový přístup
Církevní památky: kostely

Fotogalerie

Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba

 
Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba

 
Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba

 
Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba

 
kostel sv. Jakuba Většího, autor: AM

kostel sv. Jakuba Většího

 
zvony, autor: AM

zvony

 
kostel, autor: IKS

kostel

 
kostel sv. Jakuba, autor: IKS Železný Brod

kostel sv. Jakuba

 
 
 
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load