Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Za zapomenutými zámečky a sídly

Zřícenina hradu Veliš, autor: jan špelda

Český ráj

Popovice 22, 506 01

Středně náročný výlet bez větších stoupání měří 55 km. Začíná v Jičíně a pokračuje do Kopidlna, Libáně a zpět do Jičína.

Jičín – Popovice (nezn. silnice – 2,7 km) – Vitiněves (nezn. silnice – 5,4 km) – Milíčeves (nezn. silnice – 7,7 km) – Slatiny (nezn. silnice – 9,1 km) – Češov (nezn. silnice – 13,1 km) – Slavhostice (nezn. silnice – 16,7 km) – Chroustov (4288 – 18,9 km) – Kopidlno (4288 – 26,9 km) – Psinice (nezn. silnice – 32,2 km) – Libáň (červená pěší – 35,5 km) – Podhradí (4368 – 49,4 km) – Jičín (4368 – 55,1 km)


MAPA

JIČÍN 

Město Jičín dosáhlo svého největšího historického rozmachu za Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého panství. Město si zachovalo historický ráz a je součástí evropsky ojedinělé barokní krajinné kompozice. Historické náměstí je ze všech stran lemované podloubím.

Dnes je Jičín městskou památkovou rezervací, ve které najdete řadu historických památek, především barokní Valdštejnův zámek. V současnosti se v něm nachází muzeum a informační centrum. Zámek je propojený krytým schodištěm s kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantu centra tvoří historická Valdická brána, ze které se nabízí krásná vyhlídka do okolí. Na opačné straně náměstí pak stojí kostel sv. Ignáce, a to v těsné blízkosti další valdštejnské památky – jezuitské koleje. V roce 2020 bylo na náměstí otevřeno nové Valdštejnovo muzeum a mincovna, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet ražbu mincí.

Jičín je neodmyslitelně spjat s pohádkovou postavou loupežníka Rumcajse, který žil v nedalekém lese Řáholci. Navštívit lze Rumcajsovu ševcovnu, Rumcajsův svět Radka Pilaře či se vydat po Rumcajsově a Cipískově stezce. Přímo v Jičíně je možno osvěžit se na zrekonstruovaném koupališti Kníže. Ve městě se nachází řada restaurací, kaváren, hotely, penziony, obchody a další služby. Během turistické sezony je ve městě připravena řada zajímavých turistických programů, např. oblíbené prodloužené víkendy či komentované prohlídky.

MILÍČEVES

V obci Milíčeves byl v 70. letech 17. století postaven zámek podle návrhu známého architekta Carla Luraga. Kolem roku 1845 byl empírově přestavěn. Dnes v něm sídlí ústav sociálních služeb, zámecký park je volně přístupný.

SLATINY

Slatinský kostel ve stylu rokokové gotiky nechala v letech 1761–1763 vystavět hraběnka Anna Schliková. Objekt vyrostl na místě původního kostela s využitím obvodových zdí staré kostelní stavby. Jeho jediná loď má téměř čtvercový půdorys s polygonálním presbytářem.

ČEŠOV

Nedaleko obce se v lese na mírném návrší rozkládají Češovské valy – historické opevnění z počátku letopočtu s nejmohutnějšími valy dochovanými v Čechách. Jsou vysoké až 12 metrů a při patě široké až 55 metrů! Doplňovaly je hluboké příkopy, kdysi částečně vysekané ve skále. Památka je jednou ze zastávek naučné stezky Češov–Veselí. V současnosti je prostor oppida porostlý listnatým lesem. V sousedství se nachází poničená mohylová pohřebiště a dvě obdélné vyvýšeniny – postavení dělostřeleckých baterií ze třicetileté války. Při vstupu do hradiště byl v roce 1929 postaven pomník myslivce Tomáše Svobody z Jiráskova románu Temno.

SLAVHOSTICE

V obci najdete sochu sv. Jiří z roku 1863. Na návrší před obcí stojí roubený kostel sv. Václava ze 17. století, který byl v roce 1803 omítnut, a polygonální stupňovitá dřevěná zvonice.

KOPIDLNO 

V obci se nachází barokní kostel sv. Jakuba z roku 1705 a původně renesanční zámek vystavěný po roce 1533. Jeho dnešní vzhled je výsledkem pseudorenesanční přestavby ve 2. polovině 19. století provedené Ervínem Šlikem. U zámku, ve kterém dnes sídlí známá zahradnická škola, se rozléhá osmihektarový anglický park a velký Zámecký rybník s možností koupání. V parku se nachází Palmový skleník, který byl postaven podle vzoru známého skleníku u zámku v Schönbrunu. Dostavěn byl v roce 1894 podle projektu architekta Josefa Podhájského a je nejvýznamnější stavbou zámeckého areálu. Možnost nákupu, stravování.

LIBÁŇ

Nejstaršími památkami v obci jsou původně raně gotický kostel Nalezení sv. Kříže z druhé poloviny 13. století, kostel sv. Jiří v části Psinice a také barokní kostel sv. Ducha, ve kterém se dochovaly vzácné barokní varhany. Symbolem města je Libáňská borovička, přes tři sta let starý památný strom na místě zvaném „Na Horách“. Na Hasinském potoku leží Pilský rybník – velká vodní nádrž o rozloze 50 ha, sloužící jako hnízdiště a shromaždiště ptactva. V okolních lesích a mokřadech roste řada vzácných rostlin. Ke koupání tento rybník není vhodný. V obci je přírodní koupaliště, minipivovar, možnost nákupu a stravování.

PODHRADÍ

Nad obcí byl kolem roku 1300 postaven mohutný hrad Veliš, který byl v roce 1658 na císařský rozkaz rozbořen. V 19. století byla většina pozůstatků hradu zničena při rozšíření nedalekého čedičového lomu. Z místa je pěkný kruhový rozhled. V obci stojí barokní kostel sv. Václava s venkovním schodištěm, po jehož stranách jsou umístěny perspektivně se zmenšující sochy světců. Na hřbitově najdete hrobku rodu Schliků, v níž jsou uloženy i pozůstatky hraběte Jáchyma Schlika, jednoho ze sedmadvaceti českých pánů popravených v roce 1621 po porážce v bitvě na Bílé Hoře. Severozápadně od obce se nachází poutní místo s Loretou, která je součástí tzv. barokní komponované krajiny Mariánské zahrady.

Příloha

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo: wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)

 

Fotogalerie

Zámek Vokšice, autor: jan špelda

Zámek Vokšice

 
Zřícenina hradu Veliš, autor: jan špelda

Zřícenina hradu Veliš

 
Výhled z vrchu Veliš, autor: jan špelda

Výhled z vrchu Veliš

 
Kostel sv. Václava, Veliš, autor: jan špelda

Kostel sv. Václava, Veliš

 
Zámek Dětenice, autor: archiv zámku Dětenice

Zámek Dětenice

 
Češovské valy, autor: jan špelda

Češovské valy

 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Slatiny, autor: Jaroslav Kocourek

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Slatiny

 
Zámek v Jičíněvsi, autor: jan špelda

Zámek v Jičíněvsi

 
Valdštejnská lodžie

Valdštejnská lodžie

 
Palmový skleník Kopidlno

Palmový skleník Kopidlno

 
zámek Jičín

zámek Jičín

 
Jičíněves

Jičíněves

 
 
 
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load