Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jednání dne 27.5.2015

- M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 27. 05. 2015 od 18.00 hodin v budově MěÚ v Hejnicích ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

105/2015 PROJEDNALO  A SOUHLASÍ s umístěním navrhovaného opatření na pozemcích města Hejnice a bezúplatném zřízením věcného břemene k pozemku, tak jak je uvedeno v žádosti evidované pod č.j. 839/2015/ST. Ukládá starostovi žadatele informovat.

106/2015 PROJEDNALO A SOUHLASÍ s umístěním navrhovaného opatření, vedeného pod čj, 840/2015/ST na pozemcích města Hejnice.Ukládá starostovi žadatele informovat.

107/2015 VZALO NA VĚDOMÍ informaci starosty města, týkající se aktuálního stavu financování akce „Kanalizace Hejnice“.

108/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej st. pozemku  p.č. 932/10 v k.ú.  Hejnice o celkové výměře 1064 m2, za cenu 350,-Kč za 1 m2 podle schválených Pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

109/2015 PROJEDNALO A ROZHODLO o pořízení automobilu určeného pro družstvo psovodů SDH Hejnice s podmínkou získání dotace ve výši 75% z dotačního fondu Libereckého kraje. Výše vlastního podílu bude maximálně 163 000,- Kč. Ukládá starostovi informovat vedení Libereckého kraje.

Jaroslav Demčák   - starosta

Jiří Horák - místostarosta

1.6.2015 11:12:17 | přečteno 577x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load