Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 17. 06. 2015 od 18.00 hodin v budově kina v HejnicíchZASTUPITELSTVO  MĚSTA :

110/2015  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ - vyjímá ze sledování usnesení číslo:  86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 105, 106/2015 a 74/2014- ponechává ve sledování usnesení číslo: 29, 32, 108, 109/2015 a  48, 49/ 2014

111/2015  BERE NA VĚDOMÍ informace o požární ochraně a bezpečnosti ve městě.

112/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok2015, schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015, týkající se úprav rozpočtu města ke  dni 10. 6. 2015.

113/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE informace starosty o přípravě a plnění investičních akcí města.

114/2015  PROJEDNALO  závěrečný  účet  města  Hejnice  za  rok 2014 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hejnice za rok 2014, které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti, přebytek ve výši 14.531.734,97 Kč,  zůstane ve finančních rezervách města na pokrytí budoucích výdajů.

VYJADŘUJE SOUHLAS s celoročním hospodařením města bez výhrad.

115/2015 PROJEDNALO a SCHVALUJE účetní závěrku Města Hejnice za rok 2014. Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v závěru v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční   situace účetní jednotky

116/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

117/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

118/2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 1157 v k.ú.  Hejnice o celkové výměře 661 m2, za cenu 60,-Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

Jaroslav Demčák - starosta města

Jiří Horák - místostarosta města

 

23.6.2015 9:55:56 | přečteno 573x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load