Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

- M ě s t o      H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z 3. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 22. 04. 2015 od 18.00 hodin v budově kina v Hejnicích Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

81/ 2015 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo:  2, 9, 10, 11, 30, 34, 35, 36, 38 – 79, 80/2015, ponechává ve sledování:  48, 49, 74/ 2014,  29, 32/ 2015

82/ 2015 BERE NA VĚDOMÍ informace místostarosty o průběhu zimní údržby a úklidu města po zimním období.

83/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2015, schvaluje rozpočtové opatření č. 3, týkající se úprav rozpočtu města ke dni 14. 4. 2015.

84/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

85/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

86/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej st. pozemku  p.č. 932/7 v k.ú.  Hejnice o celkové výměře 947 m2, za cenu 350,-Kč za 1 m2 podle schválených Pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

87/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej st. pozemku  p.č. 932/9 v k.ú.  Hejnice o celkové výměře 1063 m2, za cenu 350,-Kč za 1 m2 podle schválených Pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

88/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku  p.č. 905/25 v k.ú.  Hejnice o celkové výměře 952 m2, za cenu 60,-Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

89/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku  p.č. 905/26 v k.ú.  Hejnice o celkové výměře 275 m2, za cenu 60,-Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

90/ 2015 PROJEDNALO A SOUHLASÍ s bezúplatným převodem pozemku st. 1172 oddělené  z p.č. 281/2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví České republiky, spravovaného Státním pozemkovým úřadem, ul. Husinecká 1024/1a, Praha 3 na město Hejnice a se zápisem do katastru nemovitostí s uvedením vlastníka – město Hejnice.  Ukládá starostovi bezúplatný převod zajistit.

91/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE vstup města Hejnice do Svazku obcí Smrk. Souhlasí s ročním příspěvkem ve výši 20 000,-Kč a 5,-Kč za obyvatele. Ukládá starostovi zajistit vstup do svazku a finančnímu odboru zaplatit roční příspěvek.

92/ 2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE Splátkový kalendář po dobu 18 měsíců, týkající se uhrazení dlužné částky za nájemné a vyúčtování služeb v celkové výši 25 775,-Kč.

93/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE Směrnici č. 1/ 2015 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. S platností od 1. 5. 2015 ukládá se touto směrnicí řídit.

94/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJEvítěze a výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Základní škola Hejnice - zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí – inženýrská činnost“, kterým se stala firma IBR Consulting s.r.o., Sokolovská 352/215 Praha 9 s nejnižší nabídkovou cenou 191.180,-Kč s DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem výběrového řízení příslušnou smlouvu o dílo.

95/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJEvítěze a výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Základní škola Hejnice - zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí“, kterým se stala firma Ještědská stavební společnost s.r.o., Selská 517, Liberec XII s nejnižší nabídkovou cenou 22 310 263,-Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem výběrového řízení příslušnou smlouvu o dílo.

96/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJEvítěze a výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Zateplení budovy zdravotního střediska v Hejnicích“, kterým se stala firma B & F s.r.o., Novoměstská 1443, Frýdlant s nejnižší nabídkovou cenou 775.594,42,-Kč s DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem výběrového řízení příslušnou smlouvu o dílo.

97/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. ZO5 do projednávání nového ÚP.

98/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o vyřazení lokality č. 11 z dalšího projednávání nového ÚP.

99/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení pozemku p. č. 749/4, lokality č. 18b v části, který je určen současným ÚP k zastavění, do projednávání nového územního plánu.

100/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 20 do projednávání nového ÚP.

101/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 23 do projednávání nového ÚP.

102/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 25 do projednávání nového ÚP.

103/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení pozemku p. č. 749/3, lokality č. 34 v části, který je určen současným ÚP k zastavění, do projednávání nového ÚP.

104/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o vyřazení lokality č. 39 z dalšího projednávání nového ÚP.

Jaroslav Demčák   - starosta

Jiří Horák - místostarosta

27.4.2015 8:16:12 | přečteno 628x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load