Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

- M ě s t o   H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z 2.  jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 11. 3. 2015 od 17.00 hodin v městském kině v HejnicíchZ A S T U P I T E L S T V O     M Ě S T A :

36/ 2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku: Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací – Hejnice, kterým se stala firma POL-AGRO TRADING ZT s. r. o., se sídlem Palkovická 2393, Frýdek Místek s nabídkovou cenou 1.151.920,00 Kč včetně DPH. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo.

37/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE starostu města pana Jaroslava Demčáka, jako určeného zastupitele k pořízení územního plánu (z hlediska stavebního zákona).

38/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení části lokality č.  ZO1 do projednání nového ÚP, tak jak je vymezeno na snímku v příloze číslo 1 tohoto usnesení na podnětu k novému ÚP Hejnice ZO1.

39/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č.  ZO2 do projednání nového ÚP.

40/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č.  ZO3 do projednání nového ÚP.

41/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č.  ZO4 do projednání nového ÚP.

42/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č.  ZO6 do projednání nového ÚP.

43/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č.  ZO7 do projednání nového ÚP.

44/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo ozařazení části lokality č.  ZO8 a to pozemku parcelní číslo 801/3 do projednání nového ÚP a o vyřazení pozemku parcelní číslo 801/7 z dalšího projednávání nového ÚP.

45/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 1 do projednání nového ÚP.

46/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 2 do projednání nového ÚP.

47/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo ovyřazení lokality č. 3 z dalšího projednávání nového ÚP.

48/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo ozařazení lokality č. 4 s podmínkou vypracování posouzení dané lokality v rámci územní studie.

49/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 5 s podmínkou snížení výměry změnového pozemku z důvodu vedení VN a ochranného pásma lesa.

50/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 6 do projednání nového ÚP.

51/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 7 do projednání nového ÚP.

52/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo ozařazení lokality č. 8 s podmínkou vypracování posouzení dané lokality v rámci územní studie.

53/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 9 s podmínkou snížení výměry změnového pozemku z důvodu ochranného pásma lesa a zapojení současné zahrady, tak jak je vymezeno na snímku v příloze číslo 2 tohoto usnesení na podnětu k Návrhu na změnu  ÚP Hejnice č. 9.

54/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 10 do projednání nového ÚP.

55/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o vyřazení lokality č.  12 z dalšího projednávání nového ÚP.

56/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o vyřazení lokality č.  13 z dalšího projednávání nového ÚP.

57/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č.  14-15 s podmínkou vypracování posouzení dané lokality v rámci územní studie.

58/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o vyřazení lokality č. 16 z dalšího projednávání nového ÚP.

59/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 17 do projednání nového ÚP.

60/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení části lokality č.  18a  a to čísel parcelních: 334/1, 336/1, 336/2, 336/6 do projednání nového ÚP.

61/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 19 do projednání nového ÚP.

62/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 21 s podmínkou vypracování posouzení dané lokality v rámci územní studie.

63/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo ozařazení části lokality č.  22a  a to čísel parcelních: 463/1 a  1395 do projednání nového ÚÚP a o vyřazení části lokality č. 22b a to čísel parcelních 702/6 a 702/7 z dalšího projednávání nového ÚP.

64/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 24 do projednání nového ÚP.

65/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 26 do projednání nového ÚP.

66/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 27 do projednání nového ÚP.

67/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 28 do projednání nového ÚP.

68/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 29 do projednání nového ÚP.

69/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 30 do projednání nového ÚP.

70/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 31 do projednání nového ÚP.

71/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 32 s podmínkou snížení výměry změnového pozemku z důvodu souvislého zastavovacího pásu se sousedními pozemky tak jak je vymezeno na snímku v příloze číslo 3 tohoto usnesení na podnětu k Návrhu na změnu  ÚP Hejnice č. 32.

72/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o vyřazení lokality č. 33 z dalšího projednávání nového ÚP.

73/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 35 do projednání nového ÚP.

74/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 36 do projednání nového ÚP.

75/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 37 do projednání nového ÚP.

76/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 38 do projednání nového ÚP.

77/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o vyřazení lokality č. 40 z dalšího projednávání nového ÚP.

78/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 41 do projednání nového ÚP.

79/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice a na základě tohoto projednání rozhodlo o zařazení lokality č. 42 do projednání nového ÚP.

80/ 2015 SCHVALUJE návrh na změny územního plánu města Hejnice v rámci zpracování nového ÚP Hejnice lokalit č. 39, 34, 25, 23, 20, 18b, 11, ZO8 a  ZO5  projednat na dubnovém zasedání zastupitelstva města.

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

19.3.2015 11:00:46 | přečteno 658x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load