Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

mimořádné jednání ZM dne 20. 8. 2014

- M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 20. 08. 2014 od 17.00 hodin v budově  MěÚ  Hejnice ZASTUPITELSTVO   MĚSTA :


51/  2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Kanalizace Hejnice“, kterým se stala firma Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o., ul. Křižíkova 2393, 415 01 Teplice s nejnižší nabídkovou cenou 43.619.994,35,-Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem výběrového řízení příslušnou smlouvu o dílo.

52/ 2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE pro akci Kanalizace Hejnice Dohodu o provedení archeologického výzkumu formou archeologického dohledu se Severočeským muzeem v Liberci, přísp. org., se sídlem ul. Masarykova čp. 11, 460 01 Liberec 1. Ukládá starostovi příslušnou dohodu podepsat.

53/ 2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o dílo na akci: „Kanalizace Hejnice – autorský dozor v průběhu realizace stavby“ s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., ul. Nábřežní 4, 150 56 Praha 6. Ukládá starostovi příslušnou Smlouvu o dílo podepsat.

54/  2014  PROJEDNALO A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku: Regenerace části veřejné zeleně – Město Hejnice, kterým se stala firma MEGA a.s., se sídlem ul. Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 s nabídkovou cenou 5.200.014,-Kč včetně DPH. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo.

55/  2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, přísp. organizaci od firmy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., ul. Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 ve výši 50.304,-Kč, který je určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat.

Jiří Horák - starosta města

 Jaroslav Demčák - místostarosta města

 

22.8.2014 9:08:43 | přečteno 755x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load