Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z 2. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 23. 04. 2014 od 18.00 hodin v budově kina v Hejnicích Z A S T U P I T E L S T V O    M Ě S T A :

26/ 2014 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a - vyjímá ze sledování usnesení číslo:   10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25/ 2014, - ponechává ve sledování: 9, 19, 20/ 2014

27/ 2014 BERE NA VĚDOMÍ informace místostarosty o průběhu zimní údržby a úklidu města po zimním období.

28/ 2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2014, schvaluje rozpočtové opatření č. 7 /2014, týkající se úprav rozpočtu města ke dni 14. 4. 2014.

29/ 2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

30/ 2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

31/ 2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 2994/1 v k.ú.  Hejnice o celkové výměře  1214m2, za cenu 60,-Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

32/ 2014 PROJEDNALO žádost, týkající se odkoupení pozemku p.č. 1171/2 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 5 214 m2 a rozhodnutí odložila na příští zasedání ZM. Ukládá radě města zpracovat objektivní vyjádření k cenám pozemků na území města.

33/ 2014 POVĚŘUJE člena zastupitelstva města pana Jiřího Horáka zastupováním města na jednáních valné hromady společnosti FVS, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, do konce současného volebního období.

34/ 2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE provedení studie, týkající se působení povodňových toků a jejich vliv na stávající stavbu a okolní nemovitosti. Předmětným územím je jez na řece Smědé říčního km. 37,272 včetně nejbližšího okolí. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo č. 012014.

35/ 2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 8/ 2014 na úhradu nákladů spojených s vypracováním studie na úpravu povodňových toků na řece Smědé říčního km. 37,272 ve výši 90.000,-Kč.

36/ 2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 9/ 2014 do výše 50.000,-Kč na úhradu nutných úprav městského koupaliště.

Jiří Horák - starosta

Jaroslav Demčák - místostarosta


25.4.2014 10:05:04 | přečteno 833x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load