Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

- M ě s t o  H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z 1. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 26. 2. 2014 od 18.00 hodin v městském kině v HejnicíchZASTUPITELSTVO MĚSTA :

 

1/2014  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo:  52, 60, 63, 66, 73, 74/ 2013

2/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2014, schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014, týkající se úprav rozpočtu města ke dni 26. 2. 2014.

3/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2014, schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014  ve výši 221.000 Kč, týkající se opravy bytu na adrese čp. 96 v Hejnicích.

4/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán činnosti zastupitelstva města, termíny a základní plán obsahu jednání zastupitelstva města pro rok 2014.

5/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2014 plán práce finančního výboru.

6/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2014 plán práce kontrolního výboru.

7/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města provedené ke dni 31. 12. 2013.

8/2014 PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Mateřská škola Hejnice, za rok 2013. SCHVALUJE návrh na převedení přebytku hospodářského výsledku ve výši 262.876,34 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.

9/2014 PROJEDNALO žádost týkající se odkoupení pozemku p.č. 1171/2 v k.ú.Hejnice o výměře 5. 214 m2 ve vlastnictví města Hejnice do osobního vlastnictví žadatelů. Ukládá starostovi zajistit zpracování znaleckého posudku. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města na úřední desku.

10/2014 PROJEDNALO A VYDÁVÁ OZV č. 1/2014, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města. Ukládá tajemníkovi zajistit vyvěšení OZV na úřední desce.

11/2014 PROJEDNALO žádost MAS Mikroregionu Frýdlantsko a uděluje souhlas s působením této organizace na území města v období 2014 – 2020. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

12/2014  POVĚŘUJE člena zastupitelstva města pana Jiřího Horáka zastupováním města na jednání řádné valné hromady společnosti FVS, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, které se bude konat 27. 2. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti frýdlantské radnice.

13/2014 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se zástavou akcií FVS, a.s. v držení Města Hejnice a emitovaných ke dni rozhodnutí zastupitelstva pro potřeby bankovní záruky dle vítězné nabídky v rámci výběrového řízení „Bankovní záruka a úvěr pro FVS, a.s.“

14/2014 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se změnou stanov společnosti FVS, a.s. 1) v § 9 článek 4), kdy bude omezení hlasování práv akcionářů na valné hromadě 1/18 bez ohledu na výši obchodního podílu, 2) v § 16 článek 5), kdy dojde ke snížení hranice souhlasu alespoň 4/5 hlasů všech akcionářů na 2/3 hlasů všech akcionářů. Ukládá svému zástupci na valné hromadě FVS, a.s. tuto změnu stanov podpořit.

 15/2014 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se žádostí občanského sdružení LUNGTA, týkající se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Ukládá tajemníkovi vlajku vyvěsit na budovu městského úřadu.

16/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost o schválení finančního daru ve výši 4.000 Kč pro Základní a Mateřskou školu Hejnice, příspěvkovou organizaci, od dárce Horolezecký oddíl Hejnice na činnost horolezeckého kroužku. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ informovat.

17/2014 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozdělení finančního příspěvku na činnost neziskových a sportovních organizací na území města pro rok 2014.

Investiční příspěvek - FK Hejnice -  162.000 Kč,  Horolezecký klub - 18.000 Kč

Neinvestiční příspěvek -  FK Hejnice - 310.000 Kč, Horolezecký klub - 37.000 Kč, Mateřídouška - 80.000 Kč, Jiskra Hejnice - 50.000 Kč, SDH Hejnice - 40.000 Kč, Moštárna - 50.000 Kč, Jizerský fotoklub - 10.000 Kč,  Mateřské centrum 1) na činnost  -  9.000 Kč  2) na knihu - 0, atletický kroužek - 22.000 Kč, keramický kroužek  -  17.000 Kč, harmonizační pobyty  -  8.000 Kč, Junák - 17.000 Kč.

Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit darovací smlouvy. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá  starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

18/2014  PROJEDNALO A VYHODNOTILO nabídky zájemců o autokemp v Hejnicích a na základě předložených podkladů rozhodlo, že nejvhodnější nabídkou je nabídka p. Humla. Ukládá tajemníkovi zájemce informovat a starostovi podepsat příslušnou smlouvu.

19/2014 PROJEDNALO A SCHVÁLILO záměr města zúčastnit se elektronické dražby k parcelním pozemkům, které jsou uvedeny v usnesení čj. 131 EX 352/13-132. Ukládá starostovi zjistit potřebné údaje a dražbu realizovat.

 

Jiří Horák - starosta města

Jaroslav Demčák -  místostarosta

4.3.2014 12:30:14 - aktualizováno 4.3.2014 12:48:03 | přečteno 868x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load