Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

 - M ě s t o H e j n i c e -

USNESENÍ

z  5. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného

  dne 18. 12. 2013 od 16.30 hodin v městském kině v Hejnicích 

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA :

 

57/ 2013  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍavyjímá ze sledování usnesení číslo:  38, 39, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56 /2013, ponechává ve sledování: 52/2013, ruší usnesení: 51/2013

58/ 2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové změny v rozpočtu města  pro rok  2013, schvaluje rozpočtové opatření č. 10/ 2013 týkající se úpravy rozpočtu města provedené ke dni 18. 12. 2013.

59/ 2013  POVĚŘUJE radu města prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů do 31.12. 2013 a to bez omezení.

60/ 2013 STANOVUJE  v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb.,přílohy č.1, ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle vykonávaných funkcí pro prosinec 2013 a rok 2014:

- člen zastupitelstva 300,-Kč

- předseda výboru/komise  660,-Kč

- člen rady města 1 140,-Kč

- člen rady města, předseda výboru 1 440,-Kč

Ukládá tajemníkovi stanovenou výplatu odměn zajistit.

61/ 2013 BERE NA VĚDOMÍ informaci starosty o plnění v kapitolách daní a poplatků.

62/ 2013 BERE NA VĚDOMÍ informaci o situaci ve Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. s výhledem na rok 2014.

63/2013  PROJEDNALO A POVĚŘUJE  člena zastupitelstva města pana místostarostu Jaroslava Demčáka zastupováním obce na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která se bude konat dne 16. ledna 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti frýdlantské radnice. Ukládápanu starostovi zajistit vystavení příslušného pověření  a písemně informovat Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. o tomto rozhodnutí zastupitelstva.

64/ 2013 BERE NA VĚDOMÍ  zprávu o činnosti finančního výboru.

65/ 2013 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti kontrolního výboru.

66/ 2013 PROJEDNALA A RUŠÍ výběrové řízení na pronájem autokempu v Hejnicích.

Ukládá panu starostovi vyhlásit nové výběrové řízení, upřesnit podmínky výběrového řízení a zajistit dostatečnou publicitu. Termín do 31.1. 2014.

67/ 2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočet města na rok 2014, celkové rozpočtové výdaje a příjmy, rozpis do jednotlivých rozpočtových kapitol návrh investic a investičních akcí města s jejich finančními náklady, včetně schválených úprav dle podaných návrhů přijatých v průběhu jednání a částky neinvestičních  příspěvků pro rok 2014. Schválený rozpočet je sestaven jako přebytkový.

68/ 2013 SCHVALUJE rozpočtový výhled na období let 2015 – 2016.

69/ 2013 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu starosty města, týkající se návrhu rozpočtu na rok 2014 Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko.

70/ 2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE Zásady poskytování dotací a finanční

příspěvků z rozpočtu města Hejnice platné pro rok 2014.  

71/ 2013 PROJEDNALO A RUŠÍ hospodářskou činnost města s účinností od  1. 1. 2014.

72/ 2013PROJEDNALO A MĚNÍ vedení účetnictví Základní školya Mateřské škol Hejnice, příspěvkové organizace, ze zjednodušeného rozsahu na rozsah plný od 1.1. 2014.

73/ 2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE cenovou přílohu pro rok 2014 ke smlouvě o dílo č. S02F200451. Ukládá starostovi cenovou přílohu podepsat.

74/ 2013 PROJEDNALO dopis, týkající se dotazu na svoz a likvidaci nebezpečného velkoobjemového odpadu. Vzalo NA VĚDOMÍ vyjádření pana místostarosty k této věci a s jeho postupem vyslovuje souhlas. Ukládá panu místostarostovi na dotaz písemně odpovědět.

 

Jiří  H o r á k  - strosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta starosta

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2013 10:19:35 - aktualizováno 20.12.2013 10:20:32 | přečteno 725x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load