Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

4. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného

dne 18. 09. 2013 od 18.00 hodin v městském kině v Hejnicích


Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

42/2013  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ - vyjímá ze sledování usnesení číslo: 31,  40, 41/ 2013, ponechává ve sledování usnesení číslo: 38 a 39/ 2013

43/2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2013

44/2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové změny města Hejnice pro rok 2013,schvaluje rozpočtové opatření č. 6/ 2013, týkající se úprav rozpočtu města ke dni 18. 9. 2013.

45/2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu finančního výboru.

46/2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu kontrolního výboru.

47/2013  BERE NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o zajištění přípravy města na zimní údržbu.

48/2013  PROJEDNALO  A SCHVALUJE  žádost  ředitele Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se přijetí účelového daru ve výši 20 000,- Kč pro MŠ Ferdinandov – na nákup hraček a vybavení herny, 30.000,-Kč pro MŠ 1 – na činnost a nákup hraček a 25.000,-Kč pro ZŠ – na činnost zájmových útvarů od firmy Knorr –Bremse Stráž nad Nisou a s darem souhlasí. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ informovat.

49/2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh smlouvy o narovnání závazku ve věci uznání dluhu mezi věřitelem, Městem Hejnice a dlužníkem, o uhrazení dluhu dlužníkem neuhrazené pohledávky za nájemné, včetně přílohy č.1, ke smlouvě přiloženého splátkového kalendáře na 16 měsíců. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

Jiří  H o r á k  - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta města

23.9.2013 13:18:16 | přečteno 839x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load