Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

 

- M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z 2. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 24. 04. 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské ulici čp.5 


Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T A :

24/ 2013  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ   a - vyjímá ze sledování usnesení číslo:66, 67 / 2012 ,  4, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23/ 2013 - ponechává ve sledování usnesení číslo:68/ 2012

25/2013   BERE NA VĚDOMÍ  informace místostarosty o průběhu zimní údržby a úklidu města po zimním období

26/2013  PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2013,  schvaluje rozpočtové opatření č. 3 /2013, týkající se úprav rozpočtu města ke  dni  24. 4. 2013.

27/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové opatření č. 4/ 2013 ve výši 52 000,-Kč na doplnění požárních vodovodů v bytových domech města.  Ukládá vedoucímu střediska služeb zajistit doplnění požárních vodovodů.

28/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu finančního výboru.

29/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu kontrolního výboru.

30/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE účetní závěrku města Hejnice za rok 2012.

Jiří  Horák  -  starosta města

Jaroslav  Demčák - místostarosta města

26.4.2013 10:27:41 | přečteno 924x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load