Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. mimořádné jednání ZM dne 13.11. 2013

- M ě s t o  H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z 1.mimořádného  jednání Zastupitelstva města Hejnice konanéh dne 13. 11. 2013 od 17.00 hodin v městském kině v Hejnicích 


ZASTUPITELSTVO  MĚSTA :

50/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o spolupráci při zajištění  dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2014. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

51/2013 PROJEDNALO A  SCHVALUJE pana starostu Jiřího Horáka , aby zastupoval město Hejnice na valné hromadě FVS a.s.

52/2013   PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2013,  schvaluje rozpočtové opatření č. 7 /2013, týkající se úprav rozpočtu města ke  dni  5. 11. 2013.  Ukládá finančnímu výboru zpracovat vyučtování Hejnických slavností 2013.

53/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.SBP/6783/ULB/2013, kterou převádí pozemek: pozemková parcela č. 1303/6, ostatní plocha, neplodná půda, chráněná krajinná oblast-II-IV.zóna, zapsaná v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, na LV 60000 pro katastrální území Hejnice, obec Hejnice. Ukládá starostovi převod zajistit.

54/2013 PROJEDNALO A SCHVALUJE uzavření Smlouvy obudoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. OLP/ 3297/2013 mezi Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec  a Městem  Hejnice se sídlem ul. Nádražní čp.521, Hejnice. Ukládá starostovi uvedenou smlouvu  podepsat.

55/2013 PROJEDNALO A ZAMÍTÁ prodej pozemku  p.č. 1399/3 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 239 m2.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

56/2013 PROJEDNALO A ZAMÍTÁ prodej pozemku, p.č. 479/3 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 113 m2.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

Jiří  Horák -  starosta

Jaroslav  Demčák - místostarosta

18.11.2013 13:57:37 | přečteno 713x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load