Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Mimořádné jednání ZM dne 31.10.2012

- M ě s t o H e j n i c e –

U S  N E S E N Í

z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného  dne 31. 10. 2012 od 17.00 hodin v budově MěÚ Hejnice. 


ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

47/ 2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 11 /2012 do výše 180.000,- Kč  na krytí nákladů spojených s výměnou výloh, dveří a oken v čp. 3, 252 a300. Ukládá starostovi výměnu zajistit.

48/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2012 z akce „Projekt optimalizace MŠ“ na opravu havarijního stavu dešťové kanalizace Skřivánek v částce 500.000,- Kč a na geometrické zaměření výškopisu a polohopisu starého sídliště v částce 200.000,- Kč. Ukládá starostovi obě investiční akce zajistit.

49/ 2012 PROJEDNALO žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice, týkající se převodu uspořených investičních finančních prostředků ve výši 40.156,- Kč do neinvestičních prostředků. Finanční prostředky budou použity na výměnu osvětlení v budově Chanos.

50/ 2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh smlouvy o narovnání závazku ve věci dluhu mezi věřitelem, městem Hejnice a dlužníkem o uhrazení neuhrazené pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb, včetně přílohy č. 1, ke smlouvě přiloženého splátkového kalendáře. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

Jiří H o r á k - starosta

Jaroslav  D e m č á k  -místostarosta

2.11.2012 10:30:12 | přečteno 1063x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load