Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

USNESENÍ

  4. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného

  dne 19. 09. 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské ulici čp.5 

 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

 

47/2012  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍa   -vyjímá ze sledování usnesení číslo: 40, 41, 42, 43, 22/ 2012, 

- ponechává ve sledování usnesení číslo:    36, 37,38, 39, 45, 19, 21, 28/2012

 

48/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2012 

 

49/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové změny města Hejnice pro rok 2012,   schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012, týkající se úprav rozpočtu města ke dni  31. 8. 2012.

 

50/2012  BERE NA VĚDOMÍ  informace starosty  o přípravě a plnění investičních akcí města

 

51/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu finančního výboru.

 

52/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu kontrolního výboru.

 

53/2012  BERE NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o zajištění přípravy města na zimní  údržbu

 

54/2012 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ rezignaci pana Ing. Libora Štroma na funkci předsedy finančního výboru a člena rady města

 

55/2012 VOLÍ  v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce člena rady města pana Jana Gašpierika. Výkon funkce stanovuje od 1. 10 .2012. Výši měsíční odměny stanovuje v souladu s usnesením ZM  č.84/2011.

 

56/2012  VOLÍ  v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce předsedy finančního výboru města  paní Alenu Henclovou.  Výkon funkce stanovuje od 1. 10. 2012. Výši měsíční odměny stanovuje v souladu s usnesením ZM  č.84/2011.

 

57/2012 VOLÍ  v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce člena finančního výboru města  slečnu Bc. Moniku Berkovou. Výkon funkce stanovuje od 1. 10. 2012.

  

58/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 9/2012 ve výši  300.000, - Kč, týkající se optimalizace distribuce tepla.

 

59/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 10/2012 ve výši 180.000- Kč, týkající se úpravy ČOV v Hejnicích.

 

60/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost  ředitele ZŠ a MŠ  Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se převodu zůstatku rezervního fondu příspěvkové organizace  z roku 2011 na rok 2012. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ informovat.

 

61/2012  PROJEDNALA  A SCHVALUJE  žádost  ředitele Základní školy a Mateřské školy Hejnice,

příspěvkové organizace, týkajícíse přijetí účelového daru ve výši  25 000,- Kč od firmy Knorr –Bremse Stráž nad Nisou

a s darem souhlasí.  Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ informovat.

 

62/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE ukončení veřejné sbírky „ POVODNĚ 2010 – HEJNICE“ k 30.9.2012 z důvodu vyčerpání konta. Ukládá tajemníkovi vyvěsitrozhodnutí na úřední desku a finančnímu odboru zrušit účet zřízený k tomuto účelu.

 

 

 

Jiří H o r á k, starosta města

 

Jaroslav  D e m č á k,  místostarosta   

21.9.2012 12:10:06 | přečteno 1137x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load