Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

USNESENÍ

z  1. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 22. 2. 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské ulici čp.5 


ZASTUPITELSTVO  MĚSTA :

1/2012 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a
-vyjímá ze sledování usnesení číslo: 54,77, 84, 86, 90, 91, 92, 95 / 2011
- ponechává ve sledování usnesení číslo  52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78/ 2011

2/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE  plán činnosti zastupitelstva města, termíny a základní plán obsahu jednání zastupitelstva města pro rok 2012

3/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2012 plán práce finančního výboru

4/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2012 plán práce kontrolního výboru

5/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města provedené ke dni 31. 12. 2011

6/2012 PROJEDNALO zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice, za rok 2011. SCHVALUJE  návrh na převedení přebytku hospodářského výsledku ve výši 195.715.75 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace a částku 20.000,- Kč  zpět do rozpočtu zřizovatele.

7/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 79/4 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 149 m2, za cenu 60,-Kč za 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

8/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku, p.č. 168/22 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 72 m2 za cenu 60,-Kč za 1m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní  smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

9/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 1290/4 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 72 m2  za cenu 60,-Kč za 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

10/2012  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku , p.č. 168/1 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 1683 m2  za cenu 60,-Kč za  1m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení  kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

11/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE ručení za dlužníka Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. pro věřitele Československá obchodní banka, a.s. do výše 2.000.000,-Kč. Ručení se vztahuje  k úvěrové smlouvě č. 2004/11/5652 uzavřené mezi věřitelem a dlužníkem dne 4. ledna 2012.

12/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE text ručitelského prohlášení dle přílohy č.1 důvodové zprávy za dlužníka Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. pro věřitele Československá obchodní banka, a.s.

13/2012 PROJEDNALO A  SCHVALUJE  OZV č.1/2012,  kterou zrušuje OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu z důvodu účinnosti zákona č. 485/2011 Sb., který vstoupil v platnost dnem 1.1. 2012. Ukládá tajemníkovi vyvěsit  OZV č.1/2012 na úřední desku.

14/2012 PROJEDNALO A SCHVALUJE zásady poskytování dotací a finančních příspěvků z rozpočtu  města Hejnice určených na podporu rozvoje tělovýchovy a sportu, školství a kultury.

15/2012 PROJEDNALO žádost,  týkající se zrušení výpovědi z bytu a sepsání nové nájemní smlouvy. Se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku a sepsat novou nájemní  smlouvu na dobu určitou 6-ti měsíců.

16.1.2012 18:13:42 | přečteno 1315x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load