Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání dne 14.prosince

USNESENÍ

z  5. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného  dne 14. 12. 2011 od 17.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské ulici čp.5

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA :

60/2011  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ   a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 19, 32, 40, 47, 49, 51, 53, 55/ 2011, 59, 79, /2010. Ponechává ve sledování usnesení číslo  52, 54/ 2011

61/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 74/1 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 664 m2  za  60,-Kč za 1m2.  Dále souhlasí, aby pozemek byl zaplacen ve dvou splátkách v termínu do  31.12. 2012, kdy první splátka ve výši 50 % kupní ceny bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení první splátky kupní ceny.

62/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 75/3 v k.ú. Hejnice o  celkové výměře 538 m2  za 60,-Kč za 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

63/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 78/2 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 423 m2  za 60,-Kč za 1m2.  Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

64/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 79/1 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 1628 m2  za 60,-Kč za 1m2.  Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

65/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 75/5 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 597 m2 v k.ú. Hejnice za 60,-Kč za 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

66/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 75/4 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 342 m2, za 60,-Kč za 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

67/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 74/3 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 196 m2 a p.č. 75/1  v k.ú. Hejnice o celkové výměře 173 m2 za 60,-Kč za 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

68/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 826/3 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 385 m2  za 60,-Kč za 1m2 a prodej stavební parcely č. st. 903 o výměře 14 m2 v k.ú. Hejnice za cenu 100,- Kč za 1m2. Dále souhlasí, aby celková kupní cena  byla zaplacena ve dvou splátkách v termínu do  31.12. 2012, kdy první splátka ve výši 50 % kupní ceny bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení první splátky kupní ceny.

69/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku , p.č. 819/3 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 317 m2  za 60,-Kč za  1m2  a prodej stavební parcely č. st. 897 o celkové výměře 12 m2  v k.ú. Hejnice za cenu 100,-Kč za cenu 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení  kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

70/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku, p.č. 819/2 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 360 m2  za 60,-Kč za 1m2  a prodej stavební parcely č.st. 898 o celkové výměře 16 m2 v k.ú. Hejnice za cenu 100,-Kč za 1m2 . Dále souhlasí, aby celková kupní cena  byla zaplacena ve dvou splátkách v termínu do  31.12. 2012, kdy první splátka ve výši 50 % kupní ceny bude hrazena před podpisem kupní smlouvy. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o  zaplacení první splátky kupní ceny.

71/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku, p.č. 826/6 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 614 m2  za 60,-Kč za 1m2 a prodej stavební parcely č. st. 904 o celkové výměře 13 m2  v k.ú. Hejnice za cenu 100,-Kč za 1m2. Dále souhlasí, aby celková kupní cena byla zaplacena ve dvou splátkách v termínu do  31.12. 2012, kdy první splátka ve výši 50 %  kupní ceny bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu  po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení první splátky kupní ceny.

72/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku, p.č. 826/4 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 396 m2 za 60,-Kč za 1m2 a prodej stavební parcely č.st. 901 o

celkové výměře 16 m2  v k.ú.Hejnice za cenu 100,-Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po  jejím předložení  kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

73/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku, p.č. 826/5 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 443 m2  za 60,-Kč za 1m2 a prodej stavební parcely č.st. 902 o celkové výměře 13 m2 za 100,-Kč za 1 m2.  Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

74/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku, p.č. 819/1 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 498 m2  za 60,-Kč za 1m2. Prodej stavební parcely č.st. 899 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 11 m2  v k.ú. Hejnice za cenu 100,-Kč za 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

75/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 819/4 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 340 m2  za 60,-Kč za 1m2 a prodej stavební parcely č.st. 900 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 15 m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2  . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

76/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku, p.č. 227/8 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 373  m2  za 60,-Kč za 1m2 a prodej stavební parcely č.st. 985 v k.ú.  Hejnice o celkové  výměře 7 m2 za cenu 100,-Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

77/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 1198/2 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 2551 m2  za 60,-Kč za 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

78/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 935/7 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 290 m2  za 60,-Kč za 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

 79/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2011, schvaluje rozpočtové opatření č. 14/ 2011 týkající se úpravy rozpočtu města provedené ke dni 14. 12. 2011.

80/2011  BERE NA VĚDOMÍ informace starosty:
- o plnění v kapitolách daní a poplatků
- o situaci ve Frýdlantské vodárenské a.s. s výhledem na rok 2012

81/2011  PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu starosty města, týkající se návrhu rozpočtu na rok 2012 Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko

82/2011  BERE NA VĚDOMÍ  zprávu o činnosti finančního výboru

83/2011  BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti kontrolního výboru

84/2011  STANOVUJE v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb.,přílohy č.1, ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle  vykonávaných funkcí pro prosinec 2011 a rok 2012:
- člen zastupitelstva 300,-Kč
- předseda výboru/komise 660,-Kč
- člen rady města 1.140,-Kč
- člen rady města, předseda výboru 1.440,-Kč. Ukládá tajemníkovi stanovenou výplatu odměn zajistit.

85/2011  POVĚŘUJE radu města prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů do 31.12. 2011 a to bez omezení.

86/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE navýšení Sociálního fondu Městského úřadu o 0,5% dle pravidel uvedených v čl.1 v Zásadách pro tvorbu o používání Sociálního fondu Městského úřadu Hejnice. Ukládá tajemníkovi zapracovat navýšení do Zásad pro tvorbu o používání Sociálního fondu MěÚ Hejnice.

87/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočet města na rok 2012, celkové rozpočtové výdaje a příjmy, rozpis do jednotlivých rozpočtových kapitol návrh investic a investičních akcí města s jejich finančními náklady, včetně schválených úprav dle podaných návrhů přijatých v průběhu jednání a částky neinvestičních  příspěvků pro rok 2012. Schválený rozpočet je sestaven jako schodkový –  s plánovaným doplněním  schodku z ekonomické činnosti města.

88/2011  SCHVALUJE návrh rozpočtového výhledu na období let 2013 – 2014.

89/2011  PROJEDNALO zprávu auditora o výsledku prověrky účetní uzávěrky příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Hejnice,  se sídlem Lázeňská 406, 463 62 Hejnice, IČO: 70695911, za rok 2010 k rozvahovému dni 31.12. 2010. VYJADŘUJE souhlas s celoročním hospodařením příspěvkové organizace s výhradami. Zjištěné méně závažné chyby a nedostatky bere na vědomí včetně opatření k jejich nápravě.

90/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE odpis nevymahatelných pohledávek střediska služeb v celkové výši 68.633,60 Kč. Ukládá finančnímu odboru zajistit odpis  pohledávek.

91/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE  OZV č.7/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se mění OZV č.3/2011 v čl. 6 písm. d) a e) s platností od 1. 1. 2012. Ukládá tajemníkovi OZV vyvěsit na úřední desku.

92/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE  žádost ZŠ a MŠ Hejnice, týkající se použití finančního daru ve výši 30.000,-Kč,- od firmy Knorr-Bremse na nákup hraček  pro 1. MŠ Hejnice a použití finančního daru ve výši 20.000,-Kč,- od firmy Knorr-Bremse  na vybavení 3. MŠ Ferdinandov. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

93/2011  PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ  „Cenovou přílohu pro rok 2012“ ke smlouvě o dílo č. S02F200451, týkající se svozu a likvidace komunálního odpadu na  území města Hejnice.

94/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh smlouvy o narovnání závazku ve věci uznání dluhu věřitelem  Městem Hejnice a dlužníkem o uhrazení dlužníkem neuhrazené pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb, včetně přílohy č.1, ke smlouvě přiloženého splátkového kalendáře.

95/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost občanského sdružení LUNGTA, týkající se připojení města k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet. Ukládá tajemníkovi  informovat žadatele a vlajku vyvěsit.

3.1.2012 7:22:57 | přečteno 1282x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load