Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání dne 22.června 2011

USNESENÍ

z 3. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného
 dne 22. 06. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské ulici čp.5


 ZASTUPITELSTVO  MĚSTA :

25/2011  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ   a

- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 13, 14,15, 16, 17, 21, 22, 23, 24/  2011, 
- ponechává ve sledování usnesení číslo:    59, 79/ 2010 a 19, 20/ 2011
- ruší usnesení číslo 9, 10 a  18/ 2011

26/2011   BERE NA VĚDOMÍ  informace o požární ochraně a bezpečnosti ve městě. 

27/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE  rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2011,  schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2011, týkající se úprav rozpočtu města ke dni  22. 6. 2011 

28/2011  BERE NA VĚDOMÍ  informace starosty  o přípravě a plnění investičních akcí města. 

29/2011  PROJEDNALO  závěrečný  účet  města  Hejnice  za  rok 2010  a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hejnice za rok 2010, které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.  Výsledek hospodaření, přebytek ve výši 13 877 741, 79,  schvaluje převést do finančních rezerv města. PROJEDNALO  výsledek hospodaření v hospodářské činnosti města Hejnice za rok 2010. Přebytek ve výši 2 119 796, 55 Kč schvaluje převést do finančních rezerv města. VYJADŘUJE SOUHLAS  podle ustanovení §17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s celoročním hospodařením města bez výhrad.

30/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu finančního výboru. 

31/2011  PROJEDNALO A SCHVALUJE  zprávu kontrolního výboru.

32/2011 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 801/5 v k.ú.  Hejnice o celkové výměře  1032 m2 , za cenu  60,-Kč za 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

33/2011 PROJEDNALA A SCHVALUJE  na návrh paní Aleny Henclové, udělení ocenění  města Hejnice – Udělení čestného občanství panu  Miloši Rabanovi  in memoriam.

34/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku města Hejnice č.1 / 2011 o místním  poplatku ze psů s účinností od 1. 7. 2011. Ruší Obecně závaznou vyhlášku města Hejnice  č. 2/ 2003 o místním poplatku ze psů  ze dne 17.12. 2003.  ke dni 30. 6. 2011.

35/ 2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku města Hejnice č. 2/ 2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu s účinností od 1. 1. 2012. Ruší Obecně závaznou vyhlášku města Hejnice č. 1/  2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technického herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu ze dne  22. 10. 2010 ke dni 31.12. 2011.

36/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE změnu termínu konání dalšího zasedání zastupitelstva města z 21. 9. 2011 na  14. 9. 2011.  

24.6.2011 11:09:46 | přečteno 1253x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load