Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1.jednání dne 23.února 2011

USNESENÍ

z 1. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného
dne 23.02.2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské ulici čp.5

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

1/2011 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 53, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/ 2010
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 55, 59, 77, 79/ 2010
- ruší usnesení číslo 54/ 2010

2/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán činnosti zastupitelstva města, termíny a základní plán obsahu jednání zastupitelstva města pro rok 2011.

3/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2011, schvaluje rozpočtové opatření č.1/2011, týkající se úprav rozpočtu města ke dni 23.2.2011.

4/2011 SCHVALUJE převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 49.400,- Kč k úhradě části kupní ceny keramické pece zakoupené městem pro školní družinu. RUŠÍ usnesení zastupitelstva č. 40/2010 ze dne 23.6.2010.

5/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2011 plán práce finančního výboru.

6/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2011 plán práce kontrolního výboru.

7/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města provedené ke dni 31.12.2010.

8/2011 PROJEDNALO zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice, okres Liberec, za rok 2010. SCHVALUJE návrh na převedení přebytku hospodářského výsledku ve výši 122.324,95 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace a částku 40.000,- Kč zpět do rozpočtu zřizovatele.

9/2011 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domu p.č. 932/8 v k.ú. Hejnice o výměře 1054 m2, za cenu 450,- Kč za 1 m2, včetně cílové prémie dle bodu 4 a 5 pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny nejpozději do 23. 6.2011.

10/2011 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domu p.č. 932/10 v k.ú. Hejnice o výměře 1064 m2 za cenu 450,- Kč za 1 m2, včetně cílové prémie dle bodu 4 a 5 pravidel pro prodej stavebních parcel. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny nejpozději do 23. 6.2011.

11/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 932/9 v k.ú. Hejnice a termín prodlužuje do 2.4.2011. Ukládá tajemníkovi, žadatele informovat.

12/2011 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost Občanského sdružení LUNGTA o vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2011 na budově městského úřadu v rámci mezinárodní kampaně „ Vlajka pro Tibet“. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a vlajku vyvěsit.

27.2.2011 13:46:48 | přečteno 1377x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load