Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání dne 28.dubna 2010

USNESENÍ

ze 2. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 28.4.2010
od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské čp. 5

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

16/2010 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 101 a 103/2009, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 a 15/2010
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 75/2008, 93/2009 a 10/2010

17/2010 BERE NA VĚDOMÍ informace místostarosty o průběhu zimní údržby a úklidu města po zimním období.

18/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2010. SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 3/2010 týkající se úpravy rozpočtu města provedené ke dni 28.4.2010.

19/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

20/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

21/2010 BERE NA VĚDOMÍ :
-
zprávu vedoucího Obvodního oddělení Policie České republiky v Hejnicích o bezpečnostní situaci ve městě
- zprávu velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Hejnicích o stavu požární ochrany ve městě

22/2010 SCHVALUJE koupi pozemku p.č. 463/5 v k.ú. Hejnice, druh orná půda o celkové výměře 81 m2, z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví města Hejnice, za stanovenou kupní cenu ve výši 2.070,00 Kč. Ukládá starostovi zajistit úhradu kupní ceny a uzavřít kupní smlouvu.

23/2010 SCHVALUJE opakovaně směnu pozemku p.č. 1268/3 v k.ú. Hejnice o výměře 177 m2, ve vlastnictví města Hejnice, za část pozemku p.č. 1358/1 v k.ú. Hejnice o výměře 371 m2, ve vlastnictví pana Ing. D......., bytem Hradec Králové, oddělenou od kmenového pozemku p.č. 1358 v k.ú. Hejnice, s odkoupením 194 m2 rozdílu výměry za cenu 70,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi směnu realizovat.

24/2010 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 4/2010 týkající se směny s odkoupením rozdílu výměry a geometrického oddělení pozemku p.č. 1358/1 v k.ú. Hejnice v souhrnné částce ve výši 19.000,- Kč.

25/2010 PROJEDNALO záměr společnosti H-therma a.s. vybudovat kogenerační jednotku ke stávající městské plynové kotelně a rozhodnutí odkládá do příštího jednání zastupitelstva města. Pověřuje starostu ve věci dále jednat a zajistit potřebné doklady, které umožní přijmout kvalifikované rozhodnutí.

26/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE Komunitní plán obcí Frýdlantska.Ukládá starostovi spolupracovat při realizaci rozvojových opatření.

30.4.2010 9:55:22 | přečteno 1584x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load