Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání dne 23. září 2009

UNSENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 23.9.2009 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské čp. 5

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

68/2009 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 9, 31, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 a 67/2009. Ponechává ve sledování usnesení číslo: 75/2008, 32, 35, 36, 39, 40, 45, 47 a 48/2009

69/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2009.

70/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 17/2009 týkající se úpravy rozpočtu města provedené ke dni 23.9.2009

71/2009 BERE NA VĚDOMÍ informace starosty o plnění investičních akcí.

72/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti finančního výboru.

73/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti kontrolního výboru..

74/2009 BERE NA VĚDOMÍ informace místostarosty k zajištění přípravy zimní údržby města.

75/2009 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domu p.č. 443/22 v k.ú. Hejnice o výměře 1012 m2 panu XY, za cenu 400,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou a po provedení úhrady ceny pozemku v termínu dle bodu 3.6 schválených pravidel.

76/2009 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domu p.č. 443/19 v k.ú. Hejnice o výměře 1087 m2 paní XY, za cenu 400,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou a po provedení úhrady ceny pozemku v termínu dle bodu 3.6 schválených pravidel.

77/2009 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domu p.č. 932/10 v k.ú. Hejnice o výměře 1064 m2 manželům XY, za cenu 450,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou a po provedení úhrady ceny pozemku v termínu dle bodu 3.6 schválených pravidel.

78/2009 SCHVALUJE text nové zřizovací listiny příspěvkové organizace zřízené usnesením zastupitelstva města č. 50/2002 ze dne 18.9.2002 s názvem Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace. Ukládá starostovi zajistit registraci zřizovací listiny.

79/2009 SCHVALUJE uzavření smlouvy o budoucí smlouvě sjednané o zřízení věcného břemene mezi Libereckým krajem a Městem Hejnice z důvodu využití pozemků komunikace p.č. 1268/1 a p.č. 1321/5 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví Libereckého kraje k vybudování a provozování kanalizace, které bylo sjednáno úplatně za částku ve výši 646.051,- Kč splatnou do 30ti dnů od rozhodnutí o zahájení stavby. Ukládá starostovi smlouvu o budoucí smlouvě uzavřít.

80/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr uskutečnit směnu a odkoupení části pozemku za účelem umístění stavebních objektů kanalizace. Město Hejnice smění ze svého majetku pozemek p.č. 1268/3 v k.ú. Hejnice o výměře 177 m2 za část pozemku p.č. 1358 v k.ú. Hejnice o výměře cca 316 m2 v majetku pana XY a rozdíl výměry cca 139 m2 od vlastníka odkoupí.

81/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 18/2009, týkající se úhrady nákladů spojených se zřízením věcného břemene k uložení kanalizace Ferdinandov I do tělesa komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje, do výše 135.000,- Kč.

82/2009 SCHVALUJE nabídku firmy DELTA-STAVBY Chomutov, spol. s r.o. na odkoupení objektu bývalého hotelu PERUN do majetku města za kupní cenu 750.000,- Kč. Ukládá starostovi koupi objektu realizovat.

83/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 19/2009 týkající se koupě objektu bývalého hotelu Perun ve výši 750.000,- Kč.

25.9.2009 7:58:38 | přečteno 1633x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load