Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání dne 29.dubna 2009

USNESENÍ

ze 2. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 29.4.2009 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské ulici čp. 5 v Hejnicích

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

15/2009 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 71, 72, 73 a 74/2008, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 a 14/2009; ponechává ve sledování usnesení číslo: 69, 70 a 75/2008, 7 a 9/2009

16/2009 BERE NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty ozhodnocení průběhu zimní údržby a úklidu města po zimním období.

17/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti finančního výboru.

18/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti kontrolního výboru.

19/2009 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 91/5 o výměře 334 m2, odděleného od pozemku 91/1 v k.ú. Hejnice, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

20/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření týkající se úpravy rozpočtu města provedené ke dni 21.4.2009.

21/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 5/2009 týkající se přijaté státní dotace ve výši 80.000,- Kč na zajištění červnových voleb do Evropského parlamentu.

22/2009 SCHVALUJE žádost JSDH Hejnice o zařazení obměny dýchacích přístrojů s náklady města ve výši 200 tisíc Kč a se schválenou dotací z Fondu PO ve výši 300 tisíc Kč do investičních akcí letošního roku.

23/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 6/2009 ve výši 200.000,- Kč týkající se navýšení kapitálových výdajů města o částku na obměnu dýchacích přístrojů JSDH.

24/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 7/2009 ve výši 5.397,093,- Kč týkající se celkové částky odvodu a penále pro porušení rozpočtové kázně dle rozhodnutí Ministerstva financí ČR.

25/2009 SCHVALUJE hospodářskou činnost města s předměty podnikání výroba, obchod a služby, podle vydaného živnostenského oprávnění a provedeného zápisu provozoven do živnostenského rejstříku.

26/2009 SCHVALUJE provedení energetického auditu a zpracování projektové dokumentace, která bude řešit zateplení objektu základní školy. Ukládá starostovi zadání auditu a projektové dokumentace zajistit.

27/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 8/2009 do výše 170.000,- Kč týkající se energetického auditu a projektové dokumentace zateplaní objektu základní školy.

28/2009 PROJEDNALAO A ZAMÍTÁ návrh společnosti LIAD s.r.o. na odkoupení cenných papírů emitenta ČSAD Liberec a.s. ve prospěch majoritního vlastníka společnosti. Ukládá tajemníkovi navrhovatele informovat.

29/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh „Pravidel pro prodej stavebních parcel v lokalitách směrem na Ferdinandov a směrem do Zátiší pro rok 2009“. SCHVALUJE svolání mimořádného zastupitelstva na den 10.6.2009 za účelem projednání podaných žádostí o koupi stavebních pozemků. Ukládá tajemníkovi zajistit zveřejnění pravidel, včetně nabídky pozemků, na úřední desce MěÚ. Ukládá starostovi předložit přijaté žádosti zastupitelstvu města k projednání.

30/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE „Přílohu č. 1 pravidel pro prodej stavebních parcel“, která stanovuje minimální cenu za 1 m2 nabízených stavebních pozemků.
Ceny dle parcelních čísel za 1 m2 :
1) lokalita směrem na Ferdinandov - vpravo

p.č. 932/7 - 932/11 : 350,- Kč
p.č. 859/4 - 859/8 : 350,- Kč
2) lokalita směrem na Ferdinandov - vlevo
p.č. 937/98 - 937/103, p.č. 937/106 - 937/108 : 350,- Kč
p.č. 937/111, 937/112, p.č. 937/114 - 937/117 : 350,- Kč
p.č. 937/ 104, 937/110, 937/113, 937/51 : 300,- Kč
3) lokalita směrem k Zátiší
p.č. 443/15, p.č. 443/18 - 443/20, p.č. 443/22, 443/23 : 300,- Kč
p.č. 443/16, 443/17 : 250,- Kč
p.č. 443/21 : 200,- Kč
Ukládá tajemníkovi přílohu č. 1 k pravidlům zveřejnit na úřední desce MěÚ.

4.5.2009 12:11:13 | přečteno 1623x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load