Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání dne 25.února 2009

USNESENÍ

z 1. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 25.2.2009 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské 5 v Hejnicích


ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

1/2009 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 46, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 a 84/2008; ponechává ve sledování usnesení číslo: 69, 70, 71, 72, 73, 74 a 75/2008

2/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE časový a obsahový plán činnosti zastupitelstva města pro rok 2009.

3/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán práce finančního výboru.

4/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán práce kontrolního výboru.

5/2009 SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města k 31.12.2008.

6/2009 PROJEDNALO zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice za rok 2008. SCHVALUJE návrh pokrýt ztrátu hospodaření příspěvkové organizace v celkové výši 104.339,24 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace.

7/2009 SCHVALUJE prodej nemovitosti čp. 4, obytného domu a pozemku p.č. st. 172/1 v k.ú. Hejnice o výměře 650 m2, za nejvyšší cenu nabídnutou v obálce ve výši 1 325 000,- Kč, panu XY a panu XY. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

8/2009 SCHVALUJE záměr nabytí pozemku p.č. st. 1172 v k.ú. Hejnice o výměře 352 m2, zastavěného částí hasičské zbrojnice, bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Hejnice. Ukládá starostovi uvědomit o schválení záměru Pozemkový fond ČR.

9/2009 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 968/4, zastavěného tělesem silnice ev. č. III/29016 o výměře 160 m2, odděleného od kmenového pozemku p.č. 968/1 v k.ú. Hejnice, z vlastnictví Města Hejnice do vlastnictví Libereckého kraje za cenu 40,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi zajistit realizaci převodu pozemku.

10/2009 SCHVALUJE záměr odkoupit do vlastnictví města pozemek p.č. st. 172/2 v k.ú. Hejnice o výměře 572 m2, zastavěný objektem městského kina. Ukládá starostovi o převodu s vlastníkem pozemku jednat.

11/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření týkající se úpravy rozpočtu města provedené ke dni 17.2.2009.

12/2009 BERE NA VĚDOMÍ sdělení předsedkyně kontrolního výboru o odstoupení pana XY z funkce člena kontrolního výboru. VOLÍ na návrh předsedkyně kontrolního výboru do funkce členky kontrolního výboru paní XY.

13/2009 SCHVALUJE podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na upgrade Czech POINTU na Městském úřadu Hejnice.

14/2009 PROJEDNALO A SCHVALUJE možnost připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a dne 10. března 2009 vyvěšením tibetské vlajky na budovu městského úřadu tuto akci podpořit. Ukládá tajemníkovi uvědomit koordinátora kampaně a vlajku vyvěsit.

26.2.2009 10:10:20 | přečteno 1571x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load