Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání dne 24.9.2008

USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 24.9.2008 od 18.00 hodin v divadelní přístavbě v Hejnicích

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

43/2008 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo:30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 a 42/2008. Ponechává ve sledování usnesení číslo: 15/2006 a 12/2008

44/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE úhradu příspěvku města Hejnice Mikroregionu Frýdlantsko ve výši 95.830,- Kč.Ukládá finančnímu odboru příspěvek uhradit.

45/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 18/2008, týkající se úhrady příspěvku Mikroregionu Frýdlantsko ve výši 82.000,- Kč.

46/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE investičnízáměr dokončení odkanalizování území města Hejnice, v první etapě zadání zpracování projektové dokumentace. Ukládá starostovi vyhlásit na zpracování projektu výběrové řízení.

47/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 19/2008, týkající se nákladů na zadání výběrového řízení ve věci zpracovatele projektové dokumentace dokončení sítě kanalizace do výše 80.000,- Kč.

48/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2008.

49/2008 BERE NA VĚDOMÍ
-
informace starosty o plnění investičních akcí města
- informace místostarosty o zajištění přípravy zimní údržby města

50/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

51/2008 BERE NA VĚDOMÍ rezignaci pana XY na členství ve finančním výboru. VOLÍ za členku finančního výboru navrženou kandidátku, paní XY.

52/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávy kontrolního výboru.

53/2008 PROJEDNALO A SCHVALUJE investiční záměr výstavby chodníku podél komunikace do Ferdinandova a zadání zpracování projektové dokumentace. Ukládá starostovi zadat zpracování projektu.

54/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 20/2008, týkající se nákladů na zpracování projektové dokumentace výstavby chodníku do výše 120.000,- Kč.

55/2008 SCHVALUJE prodej pozemku užívaného jako zahrada, p.č. 33 v k.ú. Hejnice o výměře 1321 m2, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

56/2008 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 63/10 o výměře 102 m2, odděleného od kmenového pozemku p.č. 63/1 v k.ú. Hejnice, panu XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

57/2008 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 63/11 o výměře 104 m2, odděleného od kmenového pozemku p.č. 63/1 v k.ú. Hejnice, manželům XY, Spojovací 2, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

58/2008 PROJEDNALO A ZAMÍTÁ žádost nájemníků starého sídliště o zahrnutí úhrady neplánované montáže vnitřních parapetních desek do rozpočtu nákladů výměny oken v panelových domech. Souhlasí s montáží na vlastní náklady nájemníků dle jejich požadavků. Ukládá tajemníkovi žadatele uvědomit.

25.9.2008 9:05:18 | přečteno 1675x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load