Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

mimořádné jednání 10.10.2007

USNESENÍ

z 5. mimořádného jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 10.10.2007 od 18.00 hodin v divadelní přístavbě hotelu Perun

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

66/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE účast města na dražebním jednání k objektu bývalého hotelu Perun konaného dne 18.10.2007. Schvaluje vydražení uvedené nemovitosti Městem Hejnice za cenu nejnižšího podání stanoveného ve výši 750.000,- Kč. Ukládá finančnímu odboru zajistit hotovost ve výši 100.000,- Kč k úhraděpředepsané dražební jistoty, ukládá starostovi účast města na dražbě zajistit.

67/2007 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 8/2007 týkající se úhrady částky v celkové výši 750.000,- Kč za vydražení objektu bývalého hotelu Perun.

68/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh starosty města vyhovět žádosti a uhradit Mikroregionu Frýdlantsko příspěvek pro Město Frýdlant ve výši 109.520,- Kč ( 2738 obyvatel x 40,- Kč za 1 obyvatele ) na pořízení RTG přístroje do frýdlantské nemocnice.Ukládá starostovi zajistit úhradu příspěvku .

69/2007 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 9/2007 týkající se úhrady příspěvku Mikororegionu Frýdlantsko pro Město Frýdlant ve výši 109.520,- Kč na pořízení RTG přístroje do frýdlantské nemocnice.

70/2007 BERE NA VĚDOMÍ odstoupení XY ze Školské rady ZŠ Hejnice.
JMENUJE
za zastupitelstvo města do školské rady ZŠXY.

22.2.2008 9:33:12 | přečteno 1716x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load