Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4.jednání dne 5.9.2007

USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 5.9.2007 od 18.00 hodin v divadelní přístavbě hotelu Perun

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

48/2007 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo:

24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 a 47/2007
ponechává ve sledování usnesení číslo: 15, 35 a 72/2006, 7, 27 a 35/2007

49/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2007.

50/2007 BERE NA VĚDOMÍ informace starosty o plnění investičních akcí.

51/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

52/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

53/2007 BERE NA VĚDOMI informace místostarosty o zajištění přípravy zimní údržby města.

54/2007 SCHVALUJE směnu pozemků, pozemek p.č. 965/1 v k. ú. Hejnice o výměře 442 m2 ve vlastnictví města za pozemek p.č. 967 v k.ú. Hejnice o vyměře 371 m2 ve vlastnictvíXY. Obě strany uhradí rovným dílem náklady spojené s vytyčením hranic pozemků. Ukládá starostovi uzavřít směnnou smlouvu po jejím předložení žádající stranou.

55/2007 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 415/1 v k.ú. Hejnice o výměře 811 m2 panu XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložní kupující stranou.

56/2007 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 937/48 v k.ú. Hejnice o výměře 198 m2 paní XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

57/2007 SCHVALUJE prodejpozemku zahrady p.č. 937/91 v k.ú. Hejnice o výměře 45 m2 panuXY, za cenu 60,- Kč za 1m2.Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

58/2007 SCHVALUJE prodej pozemků panu XY, pozemek zahrady p.č. 937/92 v k.ú. Hejnice o výměře 130 m2 za cenu 60,- Kč za 1 m2 a zastavěný pozemek p.č. 1240 v k.ú. Hejnice o výměře 19 m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

59/2007 SCHVALUJE prodej lesního pozemku p.č. 1215 v k.ú. Hejnice o výměře 65 m2 manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

60/2007 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 487/6 v k.ú. Hejnice o výměře 244 m2 manželům XY za cenu60,- Kč za 1 m2.Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

61/2007 SCHVALUJE prodej pozemku ke zřízení zahrádky p. č. 91/4 v k.ú. Hejnice o výměře 351 m2 paní XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

62/2007 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p. č. 416/8 v k.ú. Hejnice o výměře 1557 m2 panu XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

63/2007 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p. č. 793/26 v k. ú. Hejnice o výměře 337 m2 paní XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou.

64/2007 SCHVALUJE uvolnění částky do 30 .000,- Kč z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Hejnice, která byla použita k pokrytí nákladů na nákup nové škrabky na brambory pro mateřskou školu v Nádražní ulici.

65/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. I/2007 týkající se přijetí účelového příspěvku z Fondu požární ochrany Libereckého kraje ve výši 84.000,- Kč na nákup vybavení požární jednotky města.

13.12.2007 8:28:55 | přečteno 1800x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load