Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání dne 21.2.2007

USNESENÍ

z 1. jednání Zastupitelstva města Hejnice,

konaného dne21.2.2007 od 18.00 hodin v divadelní přístavbě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

1/2007 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 64, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83 a 84/2006
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 15, 35, 72 a 78/2006

2/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpis návrhu rozpočtu města pro rok 2007 do jednotlivých rozpočtových kapitol.

3/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE časový a obsahový plán činnosti zastupitelstva města pro rok 2007.

4/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh plánu práce finančního výboru na rok 2007 a zprávu o činnosti finančního výboru v období od 20.12.2006 do 14.2.2007.

5/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh plánu práce kontrolního výboru na první pololetí roku 2007. Ukládá předsedovi výboru zpracovat návrh plánu práce na druhé pololetí a předložit ho k projednání ZM. Termín: 20.6.2007

6/2007 SCHVALUJE prodej části pozemku p.č. 1339/2 o výměře 98 m2, oddělené od kmenového pozemku p.č. 1339 v k.ú. Hejnice, paní XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi projednat a uzavřít návrh smlouvy o převodu nemovitosti po jejím předložení kupující stranou.

7/2007 SCHVALUJE prodej části pozemku p.č. 1225 o výměře 8 m2, oddělené od kmenového pozemku p.č. 944/1 v k.ú. Hejnice, panu XY, za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi projednat a uzavřít návrh smlouvy o převodu nemovitosti po jejím předložení kupující stranou.

8/2007 SCHVALUJE prodej části pozemku p.č. 793/31 o výměře 35 m2, oddělené od kmenového pozemku p.č. 793/19 v k. ú. Hejnice, panuXY, za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi projednat a uzavřít návrh smlouvy o převodu nemovitosti po jejím předložení kupující stranou.

9/2007 SCHVALUJE prodej části pozemku p.č. 793/29 a 793/30 o celkové výměře 126 m2, oddělených od kmenového pozemku p. č. 739/19 v k.ú. Hejnice, panu XY, za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi projednat a uzavřít návrh smlouvy o převodu nemovitosti po jejím předložení kupující stranou.

10/2007 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace města, Základní školy a Mateřské školy Hejnice, za rok 2006. Hospodaření organizace bylo ziskové s přebytkem ve výši 129.109,98 Kč. SCHVALUJE převedení přebytku hospodaření z roku 2006 ve výši 129.109,98 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.

11/2007 VYDÁVÁ obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Hejnice, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky, č. 1/96, o chování psů, koček a jiných zvířat v zájmových chovech, a č. 3/2003, o čistotě a veřejném pořádku ve městě Hejnice. Ukládá tajemníkovi vydanou vyhlášku vyhlásit na úřední desce MěÚ. Termín: 23.2.2007

12/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 3/2007 týkající se pořízení mechanické nástavby k pohonné jednotce HONDA na zametání chodníků v částce do 60.000,- Kč. Ukládá místostarostovi pořízení nástavby zajistit. Termín: 31.3.2007

13/2007 PROJEDNALO A PŘIJALO interpelaci člena zastupitelstva města pana XY ohledně průjezdnosti silnice B. Potok - Tanvald v zimním období. Ukládá starostovi předložit stanovisko města Krajskému úřadu Libereckého kraje.

14/2007 UKLÁDÁ radě města sestavit pracovní skupinu z řad odborníků k řešení problematiky bývalého hotelu PERUN. Termín: 25.4.2007

23.8.2007 17:49:05 | přečteno 1709x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load