Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání dne 15.3.2006

USNESENÍ

z 1. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 15.3.2006
od 18.00 hodin v divadelní přístavbě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

1/2006 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a :
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62/2005
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 89/2003, 56/2005

2/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpis návrhu rozpočtu pro rok 2006 do jednotlivých rozpočtových kapitol.

3/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE časový a obsahový plán činnosti zastupitelstva města pro rok 2006.

4/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrhplánu práce na rok 2006 a zprávu o činnosti finančního výboru.

5/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh plánu práce na rok 2006 a zprávu o činnosti kontrolního výboru.

6/2006 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 905/2 jeho část „c“ v k.ú. Hejnice o výměře 8 m2 manželům XY, za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

7/2006 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 291/1 v k.ú. Hejnice o výměře 900 m2 za účelem výstavby rodinného domu manželům XY, za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

8/2006 BERE NA VĚDOMÍ nezájem o nabízený prodej nemovitosti čp. 221 v Jizerské ulici v Hejnicích i přes zveřejnění a oznámení záměru občanům i stávajícím nájemníkům. Ukládá starostovi nabídnout prodej nemovitosti prostřednictvím nabídky v regionálních inzertních novinách a denním tisku.

9/2006 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Hejnice za rok 2005 s přebytkem ve výši 317.792,09 Kč.
SCHVALUJE převedení částky přebytku z roku 2005 ve výši 317.792,09 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. Schvaluje uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu k doplnění financování investic základní školy ve výši 350.000,- Kč. Ukládá starostovi schválené finanční převody zajistit.

10/2006 VOLÍ pana XY, přísedícím Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2006 - 2010. Ukládá tajemníkovi oznámit volbu předsedkyni okresního soudu.

11/2006 VYDÁVÁ obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/95, Provozní řád koupaliště. Ukládá tajemníkovi vyhlášku vyhlásit.

12/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr odprodat nemovitost, obytný dům s přilehlým pozemkem, čp. 274 ve Ferdinandově, 463 62 Hejnice. Ukládá starostovi zajistit přípravu a vyhlášení záměru prodeje.

13/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 1/2006 v částce ve výši 338.000,- Kč uskutečnění dvou přeložek vysokého napětí vedoucích nad pozemky určenými k výstavbě. Ukládá starostovi uzavřít smlouvy se společností ČEZ.

14/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 2/2006 k realizaciodkoupení části objektu bývalé továrny umístěné na stavebním pozemku p.č. 184/1 v k.ú. Hejnice z vlastnictví společnosti Ještědská stavební s.r.o. Liberec do vlastnictví Města Hejnice za kupní cenu 2 miliony Kč. Ukládá starostovi koupi nemovitosti realizovat.

15/2006 SCHVALUJE záměr přestavby objektu bývalé továrny na pozemku p.č. 184/1 v k.ú. Hejnice na objekt s 15 bytovými jednotkami s náklady do výše 16 milionů Kč. Realizaci záměru podmiňuje udělením státní dotace. Ukládá starostovi připravit podmínky k realizaci.

16/2006 RUŠÍ usnesení ZM č. 63/2006, kterým byl schválen záměr výstavby objektu s 16 bytovými jednotkami.

17/2006 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 3 na odkoupení pozemku p.č. 793/28 v k.ú. Hejnice o výměře 7.146 m2 z vlastnictví Lesů České republiky do vlastnictví Města Hejnice za kupní cenu do 75.000,- Kč za výměru pozemku. Ukládá starostovi koupi pozemku realizovat.

28.11.2007 10:38:14 | přečteno 1878x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load